--Quảng cáo---

Đổi mới cơ chế, chính sách, quy trình triển khai các nhiệm vụ KH&CN

Thời sự - Thu Trang - Nguyễn Thuỷ - 14:13 17/09/2020

(TN&MT) - Sáng ngày 17/9, Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân đã có cuộc họp với Vụ Khoa học & Công nghệ về việc thực hiện thông báo 57/TB-TNMT và dự kiến các chương trình KH&CN trọng điểm cấp Bộ giai đoạn 2021 -2025.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Bình Trọng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ cho biết, hiện nay quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018. 

Theo đó, quy trình thực hiện nhiệm vụ từ khi phê duyệt danh mục đến phê duyệt thuyết minh nhiệm vụ và ký hợp đồng thực hiện đã rút ngắn thời gian. Các bước thực hiện để phê duyệt nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ cấp bộ được thực hiện hoàn toàn trên mạng internet. Quy trình này được Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính đánh giá rất cao về việc tinh giản tối đa các bước thực hiện, minh bạch hoá thông tin trên môi trường mạng.

Trong bối cảnh đại dịch Covid đang diễn ra, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin Bộ vẫn có thể tổ chức họp các Hội đồng khoa học bằng hình thức trực tuyến, đảm bảo tiến độ thực hiện việc tuyển chọn, giao trực tiếp đề tài.

Bên cạnh đó, Vụ KH&CN cũng đã phối hợp với Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ và Vụ Kế hoạch - Tài chính rà soát điều chỉnh thời gian, nội dung và sản phẩm các đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ và đánh giá lại tính cấp thiết của các nhiệm vụ. Đối với mỗi nhiệm vụ đánh giá chi tiết theo từng nội dung nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giảm các nội dung không còn phù hợp, xác định các nhiệm vụ không còn tính cấp thiết phải kết thúc năm 2020, thời gian gia hạn đối với các nhiệm vụ được tiếp tục thực hiện. Các đơn vị tự rà soát gửi Bộ trước ngày 21 tháng 9 năm 2020

Ông Trần Bình Trọng – Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ  phát biểu tại cuộc họp

Đến nay, Vụ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc xây dựng báo cáo tổng kết 8 Chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2016 - 2020; xây dựng báo cáo và dự thảo nội dung 6 chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp bộ giai đoạn 2021-2025...

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh Vụ KH&CN cần thúc đẩy, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các đề tài nghiên cứu; đổi mới cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục trong các khâu đề xuất, xét duyêt, thực hiện, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ cũng như phương thức triển khai thực hiện việc phê duyệt nghiệm thu trực tuyến. Cần thiết có thể sửa đổi thông tư 26/2018/TT-BTNMT về quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công  nghệ của Bộ TN&MT cho phù hợp với yêu cầu hiện tại.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh : Vụ KH&CN cần chuẩn bị báo cáo tổng kết việc thực hiện các đề tài của giai đoạn trước để rút ra kinh nghiệm cũng như lựa chọn các đề tài nghiên cứu sau cho phù hợp.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO