--Quảng cáo---

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Trong nước - 12:04 09/05/2019

(TN&MT) - Sáng nay (9/5), Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về tình hình kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vào sáng 9/5.
Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên vào sáng 9/5.

Thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về tính khoa học, đúng đắn, thực tiễn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ngày càng rõ nét.

Trong gần 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (2011) và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Điện Biên đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 9,11%; ba năm 2016 - 2018 đạt bình quân 8,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23,6 triệu đồng (năm 2015) lên 27,31 triệu đồng (năm 2018), gấp 1,89 lần so với năm 2010; công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều có bước phát triển, cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực, năm 2018 khu vực nông nghiệp chiếm 19,96%, công nghiệp và xây dựng 22,82%, dịch vụ 54,61%. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, bộ mặt đô thị vùng dân cư nông thôn có nhiều đổi mới.

Công cuộc xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh: Mức giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 3,69%/năm, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh năm 2018 giảm xuống còn 37,08% (so với 48,14% năm 2016). Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đều có bước phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm.

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên được tăng cường, nhất là về quản lý đất đai. Tỉnh Điện Biên đã tăng cường quản lý chặt chẽ việc cấp phép khai thác khoáng sản; chỉ đạo xử lý quyết liệt, hiệu quả việc giải tỏa các điểm khai thác khoáng sản trái phép. Chủ động các biện pháp bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tập trung khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn; quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, xây dựng, khai thác làm ảnh hưởng đến môi trường; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường; đẩy mạnh công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ Điện Biên cũng kịp thời cụ thể hoá và chỉ đạo triển khai các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng; công tác cán bộ được coi trọng; công tác kiểm tra, giám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết được tăng cường; nêu cao hơn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; tích cực lãnh đạo triển khai các nghị quyết Trung ương khoá XII về công tác xây dựng Đảng, về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kiến nghị với Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Điện Biên mong Ban Bí thư sớm ban hành quyết định sửa đổi Quy định số 220-QĐ/TW, ngày 27/12/2013 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cấp ủy huyện; Quy định số 282-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện…

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Tỉnh uỷ Điện Biên cần xây dựng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Tỉnh uỷ Điện Biên cần xây dựng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Điện Biên, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua trên mọi phương diện phát triển kinh tế, xã hội; trong nỗ lực xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Phan Đình Trạc cũng nhấn mạnh: Mặc dù việc thực hiện Cương lĩnh tại Điện Biên có những chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn là tỉnh có nhiều khó khăn, chậm phát triển. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập trong lãnh đạo của Tỉnh uỷ trên các lĩnh vực; đồng thời gợi mở những vấn đề Tỉnh uỷ Điện Biên cần tập trung đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, xây dựng định hướng chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện của Điên Biên trong giai đoạn mới. Cùng với đó, ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh uỷ Điện Biên, sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO