Đoàn khối các cơ quan Trung ương - đơn vị tiên phong trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Mai Đan| 11/10/2022 14:40

(TN&MT) - Sáng 11/10 tại Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các Cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tại Đại hội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tin rằng Đoàn khối các cơ quan Trung ương sẽ là đơn vị tiên phong, đi đầu của cả nước trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.

img_2710(1).jpg
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa ra mắt Ban chấp hành khóa mới

Những bước phát triển tích cực trong công tác Đoàn

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đánh giá, 5 năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Khối đã và đang có những bước phát triển tích cực để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Cụ thể, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên trong khối luôn được đặt lên vị trí ưu tiên. Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị mà đoàn viên đang công tác được thực hiện tốt, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận và biểu dương.

img_2652.jpg
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội

Ngoài ra, các phong trào hành động cách mạng được triển khai đồng bộ, sâu rộng, hiệu quả, tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên rèn luyện, phát triển toàn diện, góp phần khẳng định vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng to lớn của tuổi trẻ Khối vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh niên tiêu biểu như các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo trong các trường Đại học, Hội thi tay nghề giỏi của khối các trường Cao đẳng…đã mang lại hiệu quả, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; từ đó nâng cao chất lượng của đoàn viên, thanh niên trong Khối, góp phần tạo nguồn nhân lực trình độ, kỹ năng, chuyên nghiệp, chuyên môn hóa cao.

Đặc biệt, trong 2 năm dịch bệnh Covid-19 diễn ra, tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã có những hoạt động, công trình rất ý nghĩa, có giá trị thực tiễn. Nhiều sáng kiến được cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên khối triển khai thực hiện, đóng góp vào thành công chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong đẩy lùi dịch bệnh. Những nỗ lực đó đã được xã hội ghi nhận và tuổi trẻ khối xứng đáng được biểu dương và tôn vinh.

img_2678.jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, các cấp Bộ đoàn thuộc Khối đã chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy đảnh, lãnh đạo cơ quan, đơn vị giao cho Đoàn Thanh niên đảm nhận các chương trình, đề tài, nghiên cứu khoa học; tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức đối thoại với đoàn viên, thanh niên; tham gia góp ý, xây dựng các văn bản pháp luật, xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… thể hiện những đóng góp đặc thù của tổ chức Đoàn Thanh niên trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối.

Đồng chí Bùi Quang Huy ghi nhận, kết quả toàn diện trên các mặt công tác là minh chứng cho sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các Cơ quan Trung ương. Những nỗ lực, đóng góp đó đã được ghi nhận qua việc Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương lao động hạng nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan Trung ương.

Khơi dậy khát vọng cống hiến

Để công tác đoàn và phong trào thanh niên Khối tiếp tục phát triển, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy gợi mở một số nội dung. Theo đó, với đặc thù đoàn viên, thanh niên trong Khối là những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác, học tập, rèn luyện trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao; là những sinh viên được học tập trong các môi trường đào tạo được quan tâm, đầu tư về cả cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy; chính vì vậy, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị tuổi trẻ Khối tận dụng thế mạnh này để triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Đại hội gắn với phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam “Khát vọng - Đoàn kết - Bản lĩnh - Tiên phong - Sáng tạo”.

Để làm được điều đó, các đồng chí cần khơi dậy được khát vọng cống hiến trong đoàn viên thanh niên, đó là cống hiến cho cơ quan, đơn vị mình đang công tác và trên nữa là cống hiến cho đất nước, cho tổ quốc. Với những thế mạnh sẵn có, Đoàn viên thanh niên trong khối cần thể hiện được sự tâm huyết, trách nhiệm, sức sáng tạo và tinh thần quyết tâm thông qua các hoạt động, phong trào hấp dẫn, phù hợp với thực tiễn đơn vị, gắn liền với công việc chuyên môn và lĩnh vực học tập.

Đồng chí Bùi Quang Huy cũng đề nghị, các cấp bộ đoàn trong Khối tích cực đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, tận dụng triệt để công nghệ thông tin, công nghệ số để xây dựng thế hệ trẻ trong giai đoạn phát triển mới; bồi dưỡng tinh thần tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác giáo dục lý tưởng chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa, ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia trong thời kỳ mới cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong Khối là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, cần thực hiện thường xuyên và bài bản nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ là nòng cốt trong việc tham mưu, hoạch định chủ trương, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đối ngoại… của đất nước.

img_2694.jpg
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan Trung ương vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy mong muốn, các đồng chí hết sức quan tâm phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Phong trào này cần đạt được những thành tích, hiệu quả nổi bật hơn, mang nhiều nét đặc trưng riêng của Khối. Đoàn khối các cơ quan Trung ương phải xây dựng những mô hình phát huy trí tuệ, sức trẻ, tinh thần xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ trí thức trẻ rất hùng hậu của mình. Đây là lợi thế rất lớn để đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Đồng chí Bùi Quang Huy tin rằng Đoàn khối các cơ quan Trung ương sẽ là đơn vị tiên phong, đi đầu của cả nước trong phong trào này. Muốn vậy, ngoài việc khích lệ đoàn viên, thanh niên chủ động sáng tạo, đưa ra sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức Đoàn các cơ quan, đơn vị cần phối hợp “đặt hàng” những “bài toán”, những việc mới, việc khó, việc vướng để khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy sáng tạo, tìm ra lời giải.

Lực lượng tiên phong trong kiến tạo những giá trị mới

Tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng gợi mở một số nội dung để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn để mỗi đoàn viên, thanh niên trong Khối luôn cháy trong mình ngọn lửa tinh thần dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ đó tích cực rèn đức, luyện tài, cống hiến tài năng, sức trẻ, sức sáng tạo, không ngừng nỗ lực vượt khó vươn lên, chủ động đón nhận thời cơ, xu thế phát triển mới của đất nước, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia, làm chủ khoa học công nghệ góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức. Đoàn viên, thanh niên của Khối các cơ quan Trung ương phải là lực lượng tiên phong trong kiến tạo những giá trị mới, thành công mới của đất nước.

Hơn nữa, tổ chức đoàn phải chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, bám sát đoàn viên thanh niên, đồng hành với thanh niên trong các phong trào hành động cách mạng, phát huy tinh thần “xung kích, tình nguyện, sáng tạo” của tuổi trẻ Khối trong tham gia giải quyết các vấn đề mới, vấn đề khó tại cơ quan, đơn vị và các vấn đề liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, coi đây vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản, lâu dài. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, kỹ năng làm việc; nhiệt huyết, tâm huyết, năng động, sáng tạo; có uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên; có khả năng xây dựng, tổ chức các phong trào, hoạt động hấp dẫn, bắt kịp được với tâm lý thanh niên.

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt đề nghị, ngay sau Đại hội, các tổ chức đoàn phải khẩn trương triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực và các chỉ tiêu có tính phấn đấu cao, chú trọng giải quyết các lợi ích của thanh niên và những vấn đề mà xã hội quan tâm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hoan nghênh và đánh giá cao 12 chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, đặc biệt các chỉ tiêu liên quan đến vấn đề an sinh xã hội và khuyến học khuyến tài; tin tưởng với việc thực hiện hiệu quả 12 chỉ tiêu này, nhất định uy tín, vị thế của tổ chức Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ngày càng được khẳng định và nâng cao trong xã hội.

Tại phiên làm việc thứ nhất vào ngày 10/10, các đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương đã thống nhất bầu 40 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn Khối khóa IV, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong đó, đồng chí Đặng Quốc Khánh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ TN&MT đã được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương khóa IV.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn khối các cơ quan Trung ương - đơn vị tiên phong trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO