--Quảng cáo---

Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu KTTV phù hợp với xu thế phát triển

Môi trường - Tuyết Chinh - 17:57 04/03/2020

(TN&MT) - Việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và đánh giá tài liệu thủy văn đáp ứng xu thế phát triển của xã hội và đòi hỏi của công tác quản lý kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-BTNMT ngày 10/2/2020 về việc thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Dự thảo Thông tư “Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và đánh giá tài liệu thủy văn”.

Mạng lưới quan trắc KTTV của nước ta đã được quan tâm đầu tư với nhiều dự án khác nhau. Ảnh minh họa

Thiếu công cụ quản lý

Theo Trung tâm Quan trắc KTTV (Tổng cục KTTV), những năm gần đây, mạng lưới quan trắc KTTV của nước ta được quan tâm đầu tư với nhiều dự án khác nhau. Nhờ đó, mạng lưới quan trắc được trang bị nhiều thiết bị khác nhau do nhiều hãng sản xuất cung cấp.

Trung tâm Quan trắc KTTV cho biết, về cơ bản trên mạng lưới quan trắc có hai loại quan trắc đo đạc chính là quan trắc thu thập số liệu thủ công do các quan trắc viên tại trạm thực hiện và hệ thống các trạm đo tự động. Vì vậy, tài liệu quan trắc đo đạc hiện tay tồn tại dưới hai dạng chính là tài liệu quan trắc thủ công và tự động. Trong các bộ môn khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường cũng có các loại tài liệu khác nhau, ví dụ tài liệu khí tượng bề mặt thủ công và tự động.

Trong tài liệu thủ công lại có tài liệu trạm khí tượng hạng 1, hạng 2, hạng 3 hay khí tượng nông nghiệp cũng có hạng 2, hạng 3…Tương tự, các bộ môn khác cũng có nhiều loại tài liệu.

Cùng với sự phát triển của mạng lưới quan trắc KTTV, công tác kiểm soát đánh giá chất lượng tài liệu KTTV đã được thực hiện, đồng hành cùng sự phát triển của khoa học công nghệ dẫn đến nhiều thay đổi trong công tác quan trắc thu thập số liệu cũng như kiểm soát đánh giá chất lượng số liệu quan trắc, công tác kiểm tra, kiểm soát đánh giá chất lượng số liệu là giám sát và hỗ trợ cho mạng lưới quan trắc KTTV; nâng cao năng lực, cũng như chất lượng quan trắc thu thập số liệu.

“Tuy nhiên, hiện công tác kiểm tra, kiểm soát đánh giá chất lượng tài liệu KTTV chưa có công cụ quản lý kinh tế cụ thể”, Trung tâm Quan trắc KTTV đánh giá.

Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc KTTV đáp ứng đòi hỏi của công tác quản lý kinh tế. Ảnh minh họa

Do vậy, để đáp ứng các đòi hỏi, yêu cầu của thực tiễn khách quan đặt ra, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước, theo từng ngành cụ thể, việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc KTTV là rất cần thiết, đáp ứng đòi hỏi của công tác quản lý kinh tế.

Trước những đòi hỏi đó, ngày 26/4/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã phê duyệt Điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ TN&MT giai đoạn 2016-2020, giao Tổng cục KTTV chủ trì xây dựng Thông tư ban hành “Định mức kinh tế-kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn”.

Tháo gỡ bất cập trong hệ thống pháp luật

Theo Tổng cục KTTV, cơ sở xây dựng Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu quan trắc khí tượng thủy văn dựa trên Thông tư 37/2016/TT-BTNMT, ngày 15/12/2016 của Bộ TN&MT về quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu bề mặt và Thông tư 38/2016/TT-BTNMT về quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.

Định mức được xây dựng trên cơ sở các Thông tư về: quy chuẩn quốc gia về quan trắc khí tượng; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn; quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường… và Quyết định 47 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Với thực tiễn và cơ sở xây dựng định mức, ngày 5/12/2019, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ký Quyết định 3116 phê duyệt Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; trong đó có nhiệm vụ xây dựng Thông tư “Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt và đánh giá tài liệu thủy văn”.

Thông tư sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề về phương pháp quan trắc và quy chuẩn, quy trình quan trắc; làm rõ phạm vi áp dụng trên cơ sở nắm bắt rõ nhu cầu quan trắc phù hợp thực tế…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO