• dieu chinh quy hoach su dung dat

Nậm Pồ (Điện Biên) tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường
Tài nguyên - Trần Sơn - 18:53 30/07/2020
(TN&MT) - Trong những năm gần đây, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và bảo vệ môi trường. Nhờ vậy, công tác quản lý đất đai, môi trường trên địa bàn huyện từng bước đi vào nền nếp, tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, bảo vệ môi trường đã giảm rõ tệt, việc sử dụng đất ngày càng có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của dịa phương.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO