--Quảng cáo---

Điện Biên xác định nguồn lực từ đất đai

Đất đai - Hoàng Châu - 18:10 21/03/2022

(TN&MT) - Xác định đất đai là một trong những nguồn lực lớn của tỉnh Điện Biên. Chính vì vậy, thời gian qua, công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên được triển khai có hiệu quả, thu hút nhiều dự án đầu tư… góp phần sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách địa phương.

Trong năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn; tổ chức tổng kết thi hành Luật đất đai năm 2013 và tham gia xây dựng Luật đất đai; báo cáo đánh giá tổng kết thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toán diện công cuộc đổi mới.

anh-1.1.jpg
Điện Biên đẩy mạnh công tác quy hoạch sử dụng đất, chủ động quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Trong ảnh: Khu đất cạnh Quảng trường 7/5 sẽ xây dựng Trung tâm thương mại và nhà ở thương mại.

Theo đó, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, phục vụ kịp thời các chương trình, dự án góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhờ vậy, môi trường đầu tư kinh doanh của Điện Biên được cải thiện rõ nét, thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính, mang lại nguồn thu không nhỏ cho ngân sách của địa phương.

Cụ thể: Năm 2021 tỉnh đã giao đất không thu tiền sử dụng đất vào các mục đích cho 30 trường hợp với diện tích 1.957,63 ha; cho thuê đất vào các mục đích không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất cho 30 trường hợp với diện tích 613,07ha; cho phép chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp cho 02 trường hợp với diện tích 0,85 ha; cho phép chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu ttiền sử dụng đất hoặc thuê đất cho 02 trường hợp với diện tích 0,14 ha; UBND các huyện, thị xã, thành phố giao đất không thu tiền sử dụng đất cho 265 trường hợp với diện tích 8.046,11; giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 1.066 trường hợp với diện tích 11,56ha.

a2.jpg

Việc sử dụng đất hiệu quả đã tạo được nhiều việc làm, ổn định đời sống cho người dân. Trong ảnh: Khu đất TĐC phường Thanh trường, TP Điện Biên Phủ

Cùng với đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2109/KH-UBND ngày 8/7/2021 và các văn bản chỉ đạo để triển khai các dự án đầu tư phát triển khu đô thị tạo nguồn thu từ đất đai giai đoạn ngắn hạn năm 2021-2022; dự kiến trong năm 2022, tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đầu thầu dự án có sử dụng đất tạo nguồn thu phát triển kinh tế - xã hội với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng.

Ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Công tác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất cơ bản phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường theo nguyên tắc định giá đất quy định tại Điều 112, Luật đất đai năm 2013. Đồng thời, nguồn lực đất đai đã đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc sử dụng đất hiệu quả đã tạo được nhiều việc làm, ổn định đời sống cho người dân.

a2-1-(1).jpg

Việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật

Chính vì vậy, trong tầm nhìn chiến lược dài hơi của tỉnh, chúng tôi trú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất dai trong cộng đồng; tạo điều kiện hơn nữa cho các cơ quan báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, người dân tham gia phát hiện những vi phạm pháp luật về đất đai trong quản lý và trong sử dụng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời, tránh làm thất thoái nguồn lực từ đất đai. Cùng với đó, nâng cao chất lượng xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo hợp lý, có tầm nhìn dài hạn; hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp trong quản lý, khai thác sử dụng đất đai.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO