Điện Biên: Thành công Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện

Hà Thuận| 07/07/2020 20:57

(TN&MT) - Sau 3 ngày (5 - 7/7), Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đại hội lựa chọn bầu được 38 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới. Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên chọn chỉ đạo Đại hội điểm.

Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên chọn chỉ đạo Đại hội điểm.

Ngay khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Điện Biên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh những thuận lợi, huyện Điện Biên đã gặp không ít khó khăn, thách thức,  song, dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, hiệu quả của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên đã phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, có nhiều giải pháp đột phá để khai thác tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành sớm 1 năm các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực, thu hút thêm được nhiều nhà đầu tư tham gia khai thác các tiềm năng. Giá trị sản xuất khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2019 đạt 1.225 tỷ đồng, tăng 156 tỷ đồng so với năm 2015. Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 54,3% trong năm 2020, đạt 53,38% vào năm 2019, tăng 13,39% so với năm 2015.

Công tác xây dựng NTM - một trong những mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ cũng đạt kết quả nổi bật. Huyện Điện Biên tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả tỉnh về số xã đạt chuẩn. Hết năm 2019 đã có 16/25 xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn. Năm 2020 phấn đấu có thêm 2 xã cơ bản đạt chuẩn. Như vậy trong nhiệm kỳ đã có 17 xã NTM được công nhận với số tiêu chí bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí. Cùng với đó các sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được quan tâm chăm lo. Các chính sách an sinh xã hội, chương trình dự án giành cho người nghèo được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Tỷ lệ đói nghèo giảm từ 29,3% năm 2015 xuống còn 12,86% năm 2019 và dự kiến còn 10,82% năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Cấp ủy các cấp giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình, tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh; hoàn thành mục tiêu xóa bản “trắng” về đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép vào năm 2019.

Đại hội lựa chọn bầu được 38 đảng viên vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới.

Với chủ đề “Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; tập trung phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng huyện Điện Biên phát triển toàn diện, bền vững”, 255 đại biểu dự đại hội đã biểu quyết thông qua 17 mục tiêu trọng tâm về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, trong mục tiêu phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện Điện Biên phấn đấu đến năm 2025 cơ cấu nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,96%; công nghiệp - xây dựng chiếm 34%; thương mại - dịch vụ chiếm 44,04%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực đến năm 2025 đạt trên 79 nghìn tấn và đến năm 2025 huyện cơ bản đạt huyện nông thôn mới với 21/21 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn, trong đó hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Điện Biên phấn đấu: Hằng năm, có hơn 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ, 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm kết nạp hơn 200 đảng viên; duy trì, giữ vững 100% thôn, bản, trường học trạm y tế có chi bộ sinh hoạt độc lập.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động giám sát và phản biện xã hội được tăng cường góp phần phát hiện, giải quyết nhiều vấn đề thiết thực.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên, việc sắp xếp bộ máy gắn với tinh giản biên chế được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả.

Ban Chấp hành hành Đảng bộ huyện khóa Điện Biên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với các mục tiêu Đảng bộ huyện Điện Biên đặt ra cho nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, sao cho phát huy trí tuệ tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch xây dựng huyện Điện Biên gắn với thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện, sớm hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm huyện lỵ, khu vực Bản Phủ - ngã ba Pom Lót, trung tâm xã Mường Nhà... và các khu vực có tiềm năng phát triển, đặc biệt là các xã giáp với TP. Điện Biên Phủ.

Cùng với đó tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác phụ trách địa bàn, đơn vị, lĩnh vực và hiệu quả công tác đi cơ sở, tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân…Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, sao cho phát huy trí tuệ tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện quy hoạch xây dựng huyện Điện Biên gắn với thực hiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện, sớm hoàn thành các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm huyện lỵ, khu vực Bản Phủ - ngã ba Pom Lót, trung tâm xã Mường Nhà... và các khu vực có tiềm năng phát triển, đặc biệt là các xã giáp với TP. Điện Biên Phủ.

Tại Kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 đồng chí. Đồng chí Phạm Đức Toàn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Các đồng chí: Bùi Xuân Trường, Bùi Hải Bình được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường được bầu Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Thành công Đại hội Đảng bộ điểm cấp huyện
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO