Điện Biên: Tăng cường việc thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá

Hoàng Châu| 12/06/2020 16:29

(TN&MT) - Nhằm tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và xây dựng môi trường không khói thuốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1450/KH-UBND về hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Cổ động, tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Theo đó, mục tiêu Kế hoạch số 1450/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên là tập trung nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên về tác hại của thuốc lá. Tăng cường việc thực thi nghiêm Luật phòng chống tác hại của thuốc lá (PCTHTL) và xây dựng môi trường không khói thuốc tại tỉnh Điện Biên.

Trong đó, mục tiêu cụ thể: 100% các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác PCTHTL của cơ quan, đơn vị bằng hình thức phù hợp. Tăng cường vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTHTL tỉnh, Ban Chỉ đạo PCTHTL của các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn liên quan. Xây dựng và nhân rộng môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện, các nơi công cộng và giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Nội dung hoạt động của kế hoạch gồm: Tuyên truyền, phổ biến Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn thi hành, tác hại của hành vi hút thuốc lá, lợi ích của xây dựng môi trường không thuốc lá. Xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đặc biệt tại các trường học và cơ sở y tế trên địa bàn. Tập huấn cho các cán bộ phụ trách hoạt động PCTHTL, cán bộ thanh tra, công an về tác hại thuốc lá, cách từ bỏ thuốc lá và các quy định của Luật PCTHTL. Duy trì mạng lưới thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm Luật PCTHTL trên địa bàn tỉnh.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Tăng cường việc thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO