--Quảng cáo---

Điện Biên: Tăng cường quản lý việc cấp phép và khai thác khoáng sản

Khoáng sản - Trần Sơn - 09:03 04/08/2020

(TN&MT) - Những năm qua, tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo sát sao các sở, ngành liên quan chú trọng thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản, đảm bảo các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động thăm dò, khai thác đúng quy định, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh Điện Biên) giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản tại mỏ đá Tây Trang 7, xã Na Ư (huyện Điện Biên).

Từ năm 2017 - 2019, tỉnh Điện Biên đã cấp 4 giấy phép thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng; 8 giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; điều chỉnh 2 giấy phép khai thác khoáng sản, cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đối với 1 giấy phép; thu hồi khoáng sản trong phạm vi đất công trình đối với 10 vị trí (đến nay trên địa bàn tỉnh chưa cấp giấy phép tận thu khoáng sản). Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thu nộp ngân sách Nhà nước 23,682 tỷ đồng. Sản lượng khai thác đối với đá vôi xi măng đạt 360.260m3; đá làm vật liệu thông thường 1.194.525m3; cát làm vật liệu thông thường 106.496m3; chì, kẽm 10.460 tấn; than 18.840 tấn.

Ông Nguyễn Đăng Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp phép khai thác khoáng sản và khai thác tận thu khoáng sản được Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng quy định. Hàng năm, Sở thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản. Các doanh nghiệp, đơn vị được kiểm tra cơ bản thực hiện tốt các quy định của pháp luật, tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính có liên quan như: Nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền ký quỹ môi trường hoặc tiền thuê đất… Đối với tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, thời gian qua Sở đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tổ chức rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Huyện Điện Biên đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh, chỉ đạo UBND các xã tăng cường kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản.

Huyện Điện Biên có đa dạng các loại khoáng sản, có nhiều điểm mỏ được cấp phép thăm dò, khai thác, cũng là địa bàn có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhiều nhất. Những năm qua, UBND huyện Điện Biên đã nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo UBND các xã thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Năm 2018, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp vi phạm Luật Khoáng sản 2010, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 100 triệu đồng. Năm 2019, UBND huyện Điện Biên thành lập Đội công tác liên ngành kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn.

Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh Điện Biên, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Đăng Nam, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Trong những năm tới, để tiếp tục quản lý tốt việc cấp phép và khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan định kỳ 1 quý/1 lần (không kể đột xuất) kiểm tra việc khai thác theo đúng các nội dung được quy định tại giấy phép tránh tình trạng khai thác trái phép, khai thác ngoài khu vực cấp phép khai thác... và việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động khai thác tại các mỏ khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Chấn chỉnh lại công tác thanh tra, kiểm tra và tăng cường đội ngũ cán bộ đảm bảo đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng thực hiện nhiệm vụ được giao quản lý, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực (Khoáng sản, Tài nguyên nước, xả thải, Đất đai, môi trường…) trên địa bàn tỉnh; đồng thời khẩn trương lập ngay kế hoạch Thanh tra hàng năm; trước mắt trong những tháng cuối năm 2020, lập ngay kế hoạch Thanh tra các đơn vị, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện chấn chỉnh, lập lại trật tự kỷ cương lĩnh vực này.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO