Điện Biên hiệu quả quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

Hoàng Châu| 08/12/2022 16:13

(TN&MT) - Chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là chính sách đột phá của Nhà nước, đã và đang từng bước đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả trong việc huy động các nguồn lực tài chính ổn định, góp phần cải thiện sinh kế cho người dân tham gia giữ rừng, phục vụ công tác bảo vệ, phát triển và quản lý rừng bền vững.

Theo ông Trần Xuân Tâm, Phó Giám đốc Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên: Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng tiền DVMTR, đảm bảo chủ rừng sử dụng tiền DVMTR đúng mục đích, đúng hạng mục chi theo quy định, ngoài việc thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng, đặc biệt đối tượng sử dụng là UBND xã, cộng đồng thôn/bản, thì cần tăng cường hơn nữa công tác tập huấn, hướng dẫn để việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao giúp cải thiện sinh kế cho người dân tham gia giữ rừng, phục vụ công tác bảo vệ, phát triển và quản lý rừng bền vững.

a1-2-.jpg

Quản lý và sử dụng tiền DVMTR hiệu quả góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Trong quá trình chi trả DVMTR thì hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR của chủ rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thực thi chính sách chi trả DVMTR. Dựa trên cơ sở pháp lý đã được quy định cụ thể tại Khoản 1, Điều 72, Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ. Hàng năm, Quỹ phối hợp với chính quyền địa phương (huyện, xã), hạt kiểm lâm các huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra việc sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra cho thấy việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại các đơn vị cơ bản đúng quy định. Tiền DVMTR của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, các hộ chủ yếu sử dụng nâng cao đời sống. Tiền DVMTR của chủ rừng là tổ chức tập trung chi cho các cộng đồng khoán bảo vệ, phát triển rừng. Đối với tiền DVMTR của cộng đồng thôn, bản được sử dụng vào mục đích chung của cộng đồng, có sự thống nhất của toàn thể người dân trong thôn, bản. Nội dung chi tập trung vào: chi trả công cho tổ tuần tra, bảo vệ rừng; chi đầu tư, xây dựng các công trình phúc lợi như xây dựng đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà văn hóa, trụ sở thôn... Việc sử dụng tiền DVMTR được các cộng đồng thôn, bản tổ chức họp dân để thống nhất phương án sử dụng tiền. Các nội dung này được sự đồng thuận cao của các hộ gia đình trong thôn, bản, được ghi chép bằng biên bản và được UBND xã ký xác nhận.

a2(3).jpg

Đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên tích cực chăm sóc bảo vệ rừng

Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong việc sử dụng tiền DVMTR, đó là: Một số chủ rừng, tổ chức còn chưa hoặc chi không nhiều cho công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phục vụ công tác chi trả DVMTR. Nhiều thôn, bản thống nhất lập quỹ chung nhưng chưa quy định rõ nội dung chi hoặc thống nhất chi xây dựng các công trình phúc lợi tập thể nhưng chưa có khái toán kinh phí dự kiến công trình...

Trong thời gian tới Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc quản lý và sử dụng tiền DVMTR tại các chủ rừng. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát sẽ khắc phục những hạn chế, tồn tại và hỗ trợ các chủ rừng từng bước củng cố, hoàn thiện các hồ sơ có liên quan, đảm bảo việc quản lý và sử dụng tiền DVMTR đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương trong đó đặc biệt là góp phần thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững ở Điện Biên nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên hiệu quả quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO