Điện Biên: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hoàng Châu| 16/03/2022 09:02

(TN&MT) - Thời gian qua, hoạt động kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) luôn được Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm, đánh giá là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thực thi chính sách chi trả DVMTR.

Bà Đặng Thị Thu Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tính công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR, dựa trên cơ sở pháp lý đã được quy định, hằng năm Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR của chủ rừng là tổ chức, UBND các xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng, cộng đồng thôn, bản trên địa bàn.

Cụ thể như, trong năm, Hội đồng quản lý tổ chức 1 cuộc kiểm tra việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR, từ năm 2018 - 2020 đối với UBND cấp xã được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng trên địa bàn huyện Mường Chà (Xã Huổi Lèng, Mường Tùng, Sa Lông, Ma Thì Hồ). 01 cuộc kiểm tra thực hiện chính sách chi trả DVMTR (Thủy điện Long Tạo, Nậm Mức).

quy-bao-ve-rung.jpg

Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên, tuyên truyền hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng hiệu quả tiền DVMTR

Qua kết quả kiểm tra cho thấy cơ bản các xã đã thực hiện theo quy định của nhà nước, của tỉnh về việc sử dụng tiền DVMTR. UBND huyện Mường Chà đã phê duyệt phương án sử dụng tiền DVMTR năm 2018, 2019 phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc giao khoán cho các cộng đồng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng song hồ sơ nhận khoán chưa đầy đủ theo quy định, thông tin của đối tượng nhận khoán chưa đúng.

Bên cạnh đó, kế toán chưa mở sổ sách theo dõi các khoản thu, chi, chưa thực hiện đối chiếu số liệu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi với cơ quan ngân hàng; chưa có biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt theo quy định; hồ sơ chứng từ kế toán chưa đầy đủ; một số xã chưa niêm yết công khai đầy đủ các khoản thu chi tiền DVMTR theo quy định... Qua cuộc kiểm tra, giám sát, Hội động quản lý quỹ có ý kiến với UBND huyện, UBND xã để khẩn trương khắc phục.

Cùng với đó, tại 2 cuộc kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR từ năm 2018 - 2020 đối với chủ rừng là cộng đồng trên địa bàn huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, đoàn công tác của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong quản lý; tồn tại trong việc sử dựng tiền DVMTR của các cộng đồng thôn, bản. Đồng thời, đề xuất phương án, hỗ trợ các chủ rừng khắc phục trong thời gian tới.

2906rung2.jpg

Người dân tham gia công tác tuần tra, bảo vệ rừng được nhận khoán

Quỹ cũng tổ chức 04 cuộc kiểm tra giám sát việc xác minh diện tích rừng cung ứng DVMTR năm 2020 và năm 2021 của người lao động Ban điều hành Quỹ, trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Mường Nhé, Tủa Chùa, Nậm Pồ; 03 cuộc kiểm tra việc trồng rừng thay thế trên địa bàn huyện Mường Ảng, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ và 02 cuộc kiểm tra kết quả trồng cây phân tán (cây hoa Ban) trên địa bàn một số huyện.

Có thể thấy, trên cơ sở kiểm tra, giám sát sẽ khắc phục những hạn chế, tồn tại và hỗ trợ các đơn vị chủ rừng từng bước củng cố, hoàn thiện các hồ sơ có liên quan, đảm bảo việc quản lý và sử dụng tiền DVMTR đúng mục đích, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO