Tài nguyên

Điện Biên: Đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ địa chính

Hoàng Châu 24/10/2023 - 16:30

Những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động đo đạc và bản đồ nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đo đạc, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đo đạc, lập bản đồ địa chính là cơ sở quan trọng cho khâu kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), phục vụ đắc lực trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở các cấp. Nhận thức vai trò quan trọng đó, những năm qua công tác đo đạc, bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục được đẩy mạnh, hoạt động đo đạc và bản đồ đã từng bước đi vào nền nếp đảm bảo chất lượng.

a1..jpg
Công tác đo đạc góp phần đẩy nhanh giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Lò Văn Hiệp, Phó Phòng Quy hoạch đất đai và Đo đạc bản đồ, cho biết: Công tác đo đạc bản đồ có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên. Để có những tài liệu bản đồ chính xác phục vụ cho mục tiêu quản lý, khai thác sử dụng đất đai, cần tiến hành đo đạc bản đồ địa chính chính quy trong toàn tỉnh.Trong lĩnh vực đo đạc, lập bản đồ địa chính đã có nhiều bước tiến tích cực, công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, hoạt động đo đạc bản đồ đi vào nền nếp; kết quả của công tác đo đạc đã góp phần đẩy nhanh công tác giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ đắc lực cho công tác giải phóng mặt và các ngành kinh tế, kỹ thuật của tỉnh Điện Biên.

Trong năm qua, Sở tham mưu UBND tỉnh báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Thực hiện thẩm định 17 Hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Giải phóng mặt bằng); công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

a2..jpg
Đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư

Cùng với đó, ký duyệt duyệt 24 sản phẩm đo đạc, bản đồ với tổng diện tích 1390,0 ha trong đó: Công trình đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 20 dự án, công trình với tổng diện đo đạc là 249,50 ha. Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính phục vụ dự án rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn 2019-2023 trên địa bàn xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa và các xã Chà Cang, Chà Tở, Nậm Khăn của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên với tổng diện tích đo đạc 1140,50ha.

a3.jpeg
Ngành Tài nguyên và Môi trường Điện Biên đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, nhằm tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động đo đạc bản đồ. Sở TN&MT thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thẩm định sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội các dự án trên địa bàn tỉnh; đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư hoàn thiện việc đo đạc lập hồ sơ địa chính đối với dự án trồng cây mắc ca và dự án giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Xây dựng “Quy định một số nội dung về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh” báo cáo trình UBND tỉnh ban hành theo quy định. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, phát huy hiệu quả của hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện tốt công tác thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê đất đai để nắm chắc quỹ đất phục vụ cho việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ địa chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO