Điện Biên: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đóng góp vào sự phát triển kinh tế

Hoàng Châu| 16/01/2023 10:57

(TN&MT) - Những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được đánh giá là một hướng đi đúng đắn và kịp thời, mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, tăng độ che phủ rừng và chất lượng rừng, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Bà Đặng Thị Thu Hiền, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên cho biết: Thời gian qua, việc thực hiện chính sách chi trả DVMRT trên địa bàn toàn tỉnh Điện Biên đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng; nhận thức của người dân về quản lý bảo vệ rừng, không còn hiện tượng lấn chiếm đất rừng để làm nương rẫy, tàn phá, khai thác gỗ rừng trái phép giảm đáng kể; đời sống của người dân về vật chất và tinh thần được cải thiện; hàng năm người dân có nguồn thu nhập ổn định.

Năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện chi trả tiền DVMTR cho hơn 4.322 chủ rừng là tổ chức, cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân với số tiền: 274,840 tỷ đồng.

a1-2-.jpg

Chính sách chi trả DVMTR góp phần làm xanh thêm những cánh rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đồng thời, nguồn chi trả DVMTR góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên, tăng thêm thu nhập và cải thiện sinh kế của người dân, đặc biệt trên địa bàn tỉnh chủ yếu là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, cuộc sống dựa vào rừng. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, người dân cùng bảo vệ, chăm sóc, hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR, có nguồn tài chính ổn định, đời sống sinh kế cho người dân tham gia giữ rừng và phục vụ công tác bảo vệ, phát triển rừng bền vững.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện chính sách DVMTR đã phát huy hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thực tế, góp phần bảo vệ và phát triển diện tích rừng trên địa bàn theo chiều hướng bền vững, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng rừng tự nhiên bị các tổ chức, cá nhân xâm hại. Ngoài tác động tích cực đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, nâng cao ý thức giữ rừng và cải thiện đời sống của người dân, chính sách chi trả DVMTR còn góp phần hỗ trợ nguồn kinh phí hàng năm cho các đơn vị chủ rừng.

Mặt khác, nguồn chi trả tiền DVMTR tăng sẽ góp phần bổ sung thêm thu nhập cho người làm nghề rừng, đồng thời khuyến khích người dân nhận khoán tham gia bảo vệ rừng tốt hơn, hạn chế tình trạng phá rừng và lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép, môi trường rừng từng bước được cải thiện, tăng khả năng phòng hộ, điều tiết và duy trì nguồn nước cho các cơ sở sử dụng DVMTR.

Nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng được hưởng hàng năm là nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, góp phần hỗ trợ các chủ rừng cung ứng DVMTR chủ động về nguồn tài chính để triển khai các hoạt động như: Chi cho công tác tuần tra bảo vệ rừng, chi đầu tư lâm sinh, xây dựng các công trình công cộng của thôn bản… góp phần ổn định diện tích rừng hiện có cả về số lượng, chất lượng. Từ đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa nghề rừng, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự xã hội được ổn định ở các địa bàn dân cư, nhất là ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

a2.jpg

Nguồn tiền DVMTR được hưởng hàng năm là nguồn lực quan trọng trong công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói chính sách chi trả DVMTR là chính sách đúng đắn nên nhận được sự quan tâm, ủng hộ của chính quyền các cấp. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có liên quan, đặc biệt là sự phối hợp tốt với các đơn vị có cung ứng DVMTR, đơn vị có sử dụng DVMTR trong việc thu, nộp tiền DVMTR.

Sau thời gian triển khai thực hiện, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong việc huy động các nguồn lực xã hội, khẳng định là hướng đi đúng đắn, từng bước đi vào cuộc sống, tạo nên một nguồn lực tài chính mới ngoài ngân sách, mang tính ổn định, bền vững cũng như tiếp tục hỗ trợ ngành Lâm nghiệp của tỉnh một cách hiệu quả trong công tác bảo vệ và phát triển rừng theo chiều hướng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế, nâng cao thu nhập, làm giàu từ rừng cho cộng đồng dân cư thôn, bản hộ gia đình và người dân sống ở gần rừng.

Vì vậy, đây là nguồn tài chính ổn định, bền vững, góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, việc triển khai hiệu quả chính sách đã làm thay đổi nhận thức của nhân dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từng bước tạo lập sinh kế cho người dân sống được bằng nghề rừng - Bà Hiền cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đóng góp vào sự phát triển kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO