Điện Biên: Bổ sung các danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020

Hà Thuận| 18/06/2020 11:37

(TN&MT) - Sáng 18/6, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp tháng 6 (lần 2) với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó có Báo cáo bổ sung các danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu khai mạc phiên họp.

Tại phiên họp này, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, đánh giá và hoàn thiện nhiều báo cáo quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 6 tháng đầu năm và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo tổng hợp nhu cầu và dự kiến đề xuất Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Tờ trình đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và Văn bản tham gia thẩm định của Sở Tư pháp số 535/STP-XDKTVB ngày 26/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó, danh mục dự án đề nghị thông qua gồm: Chấp thuận 24 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013, với tổng nhu cầu sử dụng đất là 86,06ha; trong đó: 03 dự án, công trình (Dự án Thủy điện Huổi Vang, Thủy điện Huổi Chan 1, Nghĩa trang nhân dân huyện Mường Nhé) đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, bổ sung diện tích thực tế thực hiện công trình dự án trình HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất.

Đề nghị chấp thuận chuyển mục đích sử dụng 16,35 ha đất trồng lúa, 4,6 ha đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác để thực hiện 15 dự án. Trong đó, 8 công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thu hồi đất, điều chỉnh, bổ sung diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ có nhu cầu chuyển sang mục đích khác.

Các dự án, công trình đề nghị xem xét chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang các mục đích khác năm 2020 đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch đối với các dự án thực hiện bằng ngân sách nhà nước. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020 là phù hợp với kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 18/6/2018.

Phiên họp cũng sẽ cho ý kiến vào Tờ trình đề nghị ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, tỉnh Điện Biên đến năm 2030…

Phiên họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày (từ 18 đến 19/6).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Bổ sung các danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO