Điện Biên: Ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí

Phạm Huế| 12/10/2021 09:20

(TN&MT) - Thực hiện Kế hoạch số: 3386/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành về quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, mục đích của kế hoạch là cụ thể hóa các nội dung trong việc thực hiện kế hoạch hành động quốc giai về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, các tổ chức các nhân về quản lý chất lượng môi trường không khí. Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân

Nhằm tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng môi trường không khí thông qua kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu các nguồn phát sinh khí thải, giảm thiểu tác động bất lợi tới sức khỏe nhân dân, góp phấn thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo định hướng phát triển bền vững. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng.

Thành Phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Cùng với đó là khuyến khích đầu tư, thực hiện đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải, thẩm định chặt chẽ và hạn chế các dự án đầu tư có phát thải khí thải gây ô nhiễm môi trường. Áp dụng sản xuất sạch hơn, hệ thống chứng nhận theo TCVN ISO 14001, thực hiện kiểm toán khí thải từ quá trình sản xuất. Đầu tư, xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống thiết bị xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí.

Tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí tại các nguồn phát sinh khí thải tại vùng nông thôn, ưu tiên kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn nông thôn, làng nghề, cụm công nghiệp. Khuyến khích sử dụng khí nén tự nhiên làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông, từng bước thực hiện Đề án “Kiểm soát khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh thành phố” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 17/6/2010. Tiếp tục hoàn thiện hiện đại hóa hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động, thiết lập các điểm quan trắc môi trường không khí theo quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh.

Căn cứ vào kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nếu có khó khăn vướng mắc liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Ban hành Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO