Điện Biên: Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Trần Hương| 11/01/2023 11:03

(TN&MT) - Ngày 11/1/2023, BCĐ Giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tham dự có BCĐ, thành viên BCĐ và các huyện, thị, thành phố. Chủ trì do ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, thành viên BCĐ báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác rà soát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, tổng diện tích đất lâm nghiệp đã thực hiện đo đạc đến hết năm 2022 là 235.181,84ha/360.149,82ha, đạt 65,3% kế hoạch phải thực hiện, (tăng 162.713,73ha, tương đương 45,2% so với kết quả thực hiện đến hết năm 2021.) Trong đó, đất lâm nghiệp có rừng là 71.945,53ha, đạt 81,5%. Đất lâm nghiệp chưa có rừng: 163.236,31%ha, đạt 60% kế hoạch đề ra.

Đối với việc hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, đến hết năm 2022 tỉnh Điện Biên đã thực hiện giao đất, giao rừng cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp cho 3.662 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng với dân cư, tổng diện tích là 50.014,34ha. Đất lâm nghiệp có rừng 8/10 huyện, thị, xã, thành phố đã thực hiện cấp GCNQSDĐ cho 42.424,36ha, đạt 48,1% kế hoạch phải thực hiện. Trong đó có 35.730,81ha cấp cho 1.642 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và 6.693,65ha cấp cho 03 tổ chức. Đất lâm nghiệp chưa có rừng có 3/10 huyện, thị, thành phố đã thực hiện cấp GCNQSDĐ cho 2.017 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, tổng diện tích 7.589,98ha, đạt 2,8% kế hoạch phải thực hiện.

img_20230111_091504.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, đến nay công tác giao đất, giao rừng, cấp giấy GCNQSDĐ lâm nghiệp của hầu hết các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên đang chậm tiến độ so với yêu cầu, kế hoạch đề ra. Đa số các địa phương mới chỉ tập trung thực hiện công tác đo đạc tại thực địa, chưa thực hiện hoàn thiện hồ sơ theo quy định để thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đã đo đạc.

Tại đây, nhiều đại biểu là thành viên BCĐ, lãnh đạo các huyện, thị, thành phố đều chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm tiến độ giao đất, giao rừng và cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp. Trong đó, nổi cộm vấn đề người dân còn có tâm lý lo sợ khi giao đất để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp, để phát triển rừng thì không được canh tác, sản xuất nương rãy. Do vậy, chưa ủng hộ đồng tình việc đo đạc, quy chủ đất lâm nghiệp. Cùng với đó, một số đơn vị tư vấn tại một số huyện, thị xã, thành phố nguồn lực mỏng dẫn đến chậm tiến độ…

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019 – 2023, kết luận Hội nghị: Các sở, ngành thành viên BCĐ, các tổ giúp việc BCĐ tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, năm bắt tình hình, thực hiện tiến độ giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ UBND cấp huyện giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc tham mưu, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền.

img_20230111_091507.jpg

Đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, thành viên BCĐ cấp tỉnh báo cáo kết quả tại Hội nghị

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng chi tiết kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn đảm bảo hoàn thành trong năm 2023. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2023 phải rà soát đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp (cả đất lâm nghiệp có rừng và đất lâm nghiệp chưa có rừng). Riêng các huyện Mường Nhé, TX. Mường Lay phải hoàn thành trong tháng 2/2023. Huyện Mường Chà, Mường Ảng hoàn thành trong tháng 4/2023. Công tác cấp GCNQSDĐ trước tháng 12/2023.

Các đơn vị tư vấn tập trung huy động, tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ động báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cấp xã, phường và các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị tư vấn, để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch 2783/KH-UBND, về việc rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSDĐ lâm nghiệp giai đoạn 2019 – 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo các cấp để đôn đốc thực hiện cho kịp tiến độ, nhằm khắc phục tình trạng giao đất, giao rừng nhưng không giao ngoài thực địa của giai đoạn trước đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO