Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề cương Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng

Mai Đan| 23/02/2022 13:52

Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên tại cuộc họp về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa diễn ra vào sáng 23/2

img_5869(1).jpg
Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết, ngày 10/2/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để triển khai Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phân công Tổng cục khẩn trương thực hiện các nội dung nội dung gồm: Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; lập, phê duyệt, triển khai Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng và tổng kết việc thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010 để xây dựng, trình Quốc hội khóa XV xem xét bổ sung, sửa đổi Luật Khoáng sản. 

Đến nay, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và phân công Vụ Khoáng sản xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết mới (Nghị quyết số 10-NQ-TW) thay thế Nghị quyết số 02/NQ-TW. Thời gian trình Bộ tháng 11, trình Chính phủ tháng 12/2022.

Vụ Địa chất xây dựng Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian trình Bộ tháng 11, trình Thủ tướng Chính phủ tháng 12/2022.

Vụ Chính sách và Pháp chế xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi). Thời gian trình Bộ tháng 6, trình Thủ tướng Chính phủ tháng 7/2022.

img_5864(1).jpg
Ông Lại Hồng Thanh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo tại cuộc họp

Bên cạnh đó, công tác lập Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia cũng là các nội dung trong Nghị quyết số 10-NQ/TW cũng đang được Tổng cục triển khai thực hiện.

Để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, Tổng cục đã chỉ đạo các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ xây dựng các dự thảo chi tiết. Trong đó, nhiệm vụ Tổng kết Luật Khoáng sản 2010 và xây dựng Chiến lược khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Tổng cục triển khai từ năm 2020 và 2021, đến nay cơ bản đã hoàn thành, cần thiết bổ sung các nội dung chi tiết theo tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đề nghị Tổng cục khẩn trương xây dựng đề cương Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và gửi cho các đơn vị quản lý tổng hợp,  sau đó hoàn thiện và gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, đảm bảo tiến độ Chiến lược được ban hành trong năm nay.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cũng chỉ đạo Tổng cục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) gồm: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010; Báo cáo đánh giá tác động của chính sách; Dự kiến Đề cương chi tiết dự thảo Luật Khoáng sản (sửa đổi); Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi) và Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan và ý kiến của các cơ quan, tổ chức khác, của các địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề cương Chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO