--Quảng cáo---

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đất đai - Trường Giang - 10:06 26/05/2020

(TN&MT) - Thời gian qua, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn được Tổng cục Quản lý đất đai quan tâm, hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương, làm căn cứ để nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, thời gian qua, Tổng cục đã chủ trì xây dựng Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016 - 2020 Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Qua đó, đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cho 63/63 tỉnh, thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng đất đai, nhất là công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Yêu cầu các địa phương thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hàng năm

Đặc biệt, trong năm 2019, cùng với việc trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Tổng cục cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện để làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng đất đai, nhất là công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chủ trì xây dựng báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai tại đô thị từ khi luật đất đai có hiệu lực đến năm 2018 theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ phục vụ Đoàn giám sát của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội.

Để tiếp tục giải quyết khó khăn vướng mắc cho các địa phương liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, Tổng cục đã tham mưu để Bộ TN&MT ban hành Công văn số 1639/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27/3/2020 đề nghị các địa phương báo cáo kết quả việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch làm cơ sở xem xét, quyết định việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 1792/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03/4/2020 để lấy ý kiến thống nhất của địa phương về việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt để bổ sung các dự án lớn, cấp bách, các công trình hạ tầng trọng điểm để triển khai thực hiện.

 

 Hiện nay, Tổng cục đang tổng hợp, hoàn chỉnh nội dung để báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Cũng theo Tổng cục Quản lý đất đai, trong năm 2020, Tổng cục sẽ, tổ chức triển khai thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trong quy hoạch tỉnh. Tổng hợp xây dựng báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Ngoài ra, tổ chức xây dựng báo cáo thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị để báo cáo Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 năm 2020.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO