Dấu ấn 2019: Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường

Tống Minh - Ảnh: Hoàng Minh| 25/12/2019 20:59

(TN&MT) - Năm 2019, công tác quản lý, bảo vệ môi trường (BVMT) có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động. Bước sang năm 2020, Tổng cục Môi trường phải chủ động kiểm soát chặt chẽ xả thải; tăng cường quản lý chất thải rắn, ô nhiễm không khí; hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo cho phát triển bền vững.

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Tổng cục Môi trường, diễn ra vào chiều ngày 25/12, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các lãnh đạo của Tổng cục Môi trường: ông Nguyễn Văn Tài – Tổng cục trưởng, ông Nguyễn Hưng Thịnh – Phó Tổng cục trưởng, ông Hoàng Văn Thức – Phó Tổng cục trưởng, cùng đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT. Đông đảo cán bộ công chức, viên chức thuộc Tổng cục Môi trường cũng tham gia Hội nghị.

Các chỉ tiêu về môi trường có chuyển biến tích cực

Nhìn nhận lại kết quả năm 2019, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Văn Tài đánh giá, Tổng cục đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu đã đặt ra, trong đó có một số mục tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

Cụ thể, năm qua, Tổng cục Môi trường đã tập trung nguồn lực hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực môi trường, coi là trọng tâm đột phá nhằm chuyển đổi phương thức quản lý theo hướng chủ động phòng ngừa, tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Đến nay, Tổng cục đã trình và được Chính phủ ban hành 03 Nghị định, Bộ trưởng ban hành 01 Thông tư; đã hoàn thiện, đăng tải xin ý kiến rộng rãi đối với dự thảo số 2 Luật Bảo vệ môi trường 2019 với nhiều điểm mới căn bản so với Luật BVMT 2014; trình 1 Nghị định đúng tiến độ; 1 Thông tư tiếp tục được hoàn thiện theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.

Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Tổng cục cũng chủ động, tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các hoạt động về thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về BVMT; triển khai phương án giao Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ; ứng phó, khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường; quản lý chất thải; xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; kiểm soát ô nhiễm môi trường các khu, cụm công nghiệp, làng nghề; quan trắc môi trường; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Tiếp tục kiện toàn, duy trì hiệu quả hoạt động các Tổ giám sát về môi trường đối với các cơ sở, dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; triển khai có hiệu quả hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận, xác minh, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường từ trung ương đến địa phương.

Nêu bật các các chỉ số về môi trường có sự chuyển biến tích cực, đều có kết quả cao hơn năm 2018 và đạt chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức cho hay, tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đạt 89% (tăng 1%, tương ứng với 16 KCN so với năm 2018), trong đó đã có 78,3% lắp đặt thiết bị quan trắc tự động (tăng 70 KCN so với năm 2018). Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom đạt 13% (tăng 1% so với năm 2018). Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 86,5% (tăng 0,5% so với năm 2018). Tỷ lệ cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg được xử lý đạt 66,4% (tăng 56 cơ sở so với năm 2018).

Cùng với đó, các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, nhiều phong trào, hoạt động đã tạo được sức lan tỏa rộng rãi như phong trào chống rác thải nhựa, sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần. Nhiều hành vi vi phạm có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và sức khỏe người dân đã được được khắc phục và có chiều hướng giảm so với năm trước.

“Có thể nói, công tác quản lý, bảo vệ môi trường đã có những chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, đã chủ động kiểm soát, giám sát, phòng ngừa được ô nhiễm môi trường, đảm bảo các dự án lớn tiềm ẩn nguy cơ cao về môi trường được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động an toàn, đóng góp cho tăng trưởng; xu hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường được kiềm chế, ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra nhưng xu hướng tăng mạnh như trước đây được giảm dần; vấn đề môi trường đã thu hút, nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xã hội và người dân”, ông Hoàng Văn Thức nhấn mạnh.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2020: Cần hành động quyết liệt, giải pháp đột phá

Thẳng thắn nhìn nhận về những vấn đề còn tồn tại, theo lãnh đạo Tổng cục Môi trường, ô nhiễm môi trường không khí đang ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; lượng chất thải ngày càng gia tăng, vẫn còn nhiều cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng…

Để giải quyết những bất cập này, bước sang năm 2020, Tổng cục sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về BVMT, kiên quyết với hành vi vi phạm pháp luật về BVMT, đảm bảo không để xảy ra sự cố môi trường nghiêm trọng. Đơn vị cũng đẩy mạnh các giải pháp bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường không khí tại các đô thị; kiểm soát chặt chẽ về môi trường đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề. Rà soát kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường đạt ít nhất 90%. Kiên quyết không cấp phéo cho các dự án có loại hình, công nghệ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao…

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, bước sang năm 2020 - năm quyết định kết quả của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020, Tổng cục cần phải có những hành động quyết liệt, những giải pháp mang tính đột phá để nỗ lực đạt được các mục tiêu đề ra, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ môi trường mà Đảng, Chính phủ đã đề ra, đó là: “Kết hợp công tác bảo vệ môi trường hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội. Kiểm soát chặt chẽ nguồn xả thải; giảm thiểu rác thải nhựa; thu gom, tái chế chất thải rắn; đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân; xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường; khuyến khích, thúc đẩy ngành công nghiệp môi trường; từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ trưởng cho rằng, phương châm hành động của Tổng cục Môi trường năm 2020 là: “Chủ động kiểm soát chặt chẽ xả thải; tăng cường quản lý chất thải rắn, ô nhiễm không khí; hoàn thiện khung pháp lý đảm bảo cho phát triển bền vững”.

Theo đó, Tổng cục Môi trường cần tập trung cao độ vào việc nghiên cứu, sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường và các Quy hoạch ngành. Tổng cục tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; tăng cường quan trắc chất lượng môi trường tại các địa phương; kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo chức năng, nhiệm vụ mới để bảo đảm thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn theo đúng Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 03/02/2019 của Chính phủ.

Thứ trưởng cũng lưu ý, Tổng cục Môi trường cần chủ động nắm bắt thông tin, tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ các giải pháp để xử lý các vụ việc môi trường nóng, mới phát sinh được dư luận và báo chí phản ánh.

Đồng thời, tiếp tục phát huy thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; tăng cường các hoạt động thanh tra đột xuất; thực hiện thanh tra đến đâu, ban hành kết luận đến đó theo quy định; xử lý nghiêm, có tính răn đe đối với các hành vi vi phạm, đồng thời kịp thời tháo gỡ vướng mắc về chính sách, pháp luật, giúp các địa phương làm tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tin tưởng, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Tổng cục, trong năm 2020, Tổng cục Môi trường sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn 2019: Chuyển biến mạnh mẽ trong công tác bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO