Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

PV| 08/02/2023 14:17

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và được sự chấp thuận của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 6/2/2023, tại tòa nhà PV GAS Tower, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam; đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.

1.jpg
Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu khai mạc và điều hành Hội nghị

Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và đồng chí Trần Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty.

3.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV GAS báo cáo Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Tham gia Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội Tổng công ty; các đồng chí là bí thư các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí Chánh văn phòng, Trưởng các Ban/Trung tâm thuộc Cơ quan điều hành và các đồng chí tham mưu giúp việc Đảng ủy Tổng công ty.

4.jpg
Hội nghị tổng kết công tác Đảng PV GAS năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 diễn ra với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và nhất trí cao

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn nhấn mạnh: Năm 2022, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp nhiều thách thức vì tác động tiêu cực của các cuộc khủng hoảng chồng chéo, căng thẳng địa chính trị, xung đột, lạm phát gia tăng, gián đoạn nguồn cung năng lượng, chính sách tài chính toàn cầu, xu thế chuyển dịch năng lượng trên thế giới và những khó khăn của kinh tế đất nước do đại dịch Covid-19. Đó còn là sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn năng lượng tái tạo và các đối thủ cạnh tranh có tiềm lực tài chính lớn trên thị trường kinh doanh khí; nhu cầu huy động khí giảm, hoạt động sản xuất ống, bọc ống không có dự án lớn để triển khai, v.v...

7.jpg
Đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng bộ PV GAS đạt được

Tuy nhiên, bằng quyết tâm chính trị rất cao của cả hệ thống chính trị và các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS tiếp tục đạt được những kết quả to lớn, hầu hết chỉ tiêu đều đạt và vượt xa kế hoạch đề ra/được giao, đặc biệt là doanh thu, lợi nhuận. Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động không ngừng được chăm lo, nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, có chuyển biến rõ nét trên nhiều phương diện. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty từng bước đổi mới theo hướng dân chủ, sát thực tiễn, thiết thực và hiệu quả hơn; vừa giữ vững nguyên tắc của Đảng, đồng thời phát huy được sự chủ động, sáng tạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên. Nhìn một cách tổng thể, năm 2022, Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo thẩm quyền, tiếp tục là “hạt nhân chính trị” lãnh đạo Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025; tạo tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới cho các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023.

5.jpg
Đảng bộ PV GAS nhận Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho Đảng bộ đạt tiêu chuẩn "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị thảo luận dân chủ và nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Tổng công ty năm 2023, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII; triển khai, quán triệt Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Hội nghị xác định năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi hơn bao giờ hết, toàn hệ thống chính trị Tổng công ty cần có nhận thức đúng, tư tưởng thông, đồng thuận cao, nỗ lực lớn, kế hoạch, phương pháp, giải pháp phù hợp, “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra/được giao.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng bộ PV GAS đạt được trong năm 2022, đồng thời tin tưởng Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục là “hạt nhân chính trị” lãnh đạo đơn vị đạt nhiều thành tích cụ thể, lo lớn hơn nữa về sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị chủ lực trong Tập đoàn Dầu khí và trong ngành Công nghiệp khí Việt Nam.

6.jpg
04 tổ chức đảng  thuộc Đảng bộ PV GAS nhận khen thưởng đạt tiêu chuẩn "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức trao tặng khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc của Đảng bộ Tổng công ty theo quyết định khen thưởng của Đảng ủy Tập đoàn. Đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PV GAS đã thay mặt Đảng bộ Tổng công ty nhận Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn đối với Đảng bộ PV GAS đạt tiêu chuẩn "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022. 04 tổ chức đảng thuộc Đảng bộ PV GAS cũng nhận khen thưởng vì đạt tiêu chuẩn "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2022 đó là: Đảng bộ Cơ quan điều hành Tổng công ty, Đảng bộ Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, Đảng bộ Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ và Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn, khái quát lại những nét chính và nhấn mạnh thêm một số vấn đề để thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại Tổng công ty trong năm 2023. Đồng chí chỉ rõ: “Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 đã thành công rất tốt đẹp. Vấn đề còn lại - rất quan trọng, là tổ chức thực hiện Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 và Chương trình hành động thực hiện NQTW6 khóa XIII của Đảng đạt hiệu quả cao trong thực tế. Muốn vậy, mỗi đồng chí trên cương vị công tác của mình, hãy phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm chính trị, cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra/được giao trong năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng tại đơn vị, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO