Đảng mãi thanh xuân trong lòng dân tộc

Việt Hải| 02/02/2023 09:57

(TN&MT) - Nếu đất nước đẹp hơn khi mùa xuân về thì mùa xuân Việt Nam càng trở nên đẹp và ý nghĩa hơn bởi mùa xuân gắn với sự kiện ngày 3/2/1930 - Ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mở ra con đường mới, kỷ nguyên mới cho đất nước, cho dân tộc.

Chọn ngày thành lập Đảng vào mùa xuân là một lựa chọn, quyết định vô cùng ý nghĩa. Từ lựa chọn ý nghĩa ấy, mỗi mùa xuân đến, cụm từ “Mừng Đảng” luôn song hành với “Mừng Xuân”. Và vì gắn Đảng với mùa xuân đất nước nên dù ở tuổi nào thì Đảng vẫn mãi mãi thanh xuân, tràn đầy sức sống mới… Tuy nhiên, Đảng thanh xuân không chỉ vì thành lập vào mùa xuân, mà sức xuân của Đảng còn thể hiện ở tinh thần luôn vận động, đổi mới để đáp ứng yêu cầu lịch sử trong thời kỳ mới. Đó là sự đổi mới sống còn trong Đảng mà thực tế đã chứng minh.

Trước đây, có thời kỳ chúng ta từng nhận thức hết sức lạc quan rằng: Đảng ta đã lãnh đạo toàn quân, toàn dân đánh thắng hai đế quốc, thực dân đầu sỏ là Pháp và Mỹ, thì hòa bình, lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công là tất yếu. Tuy nhiên, 10 năm đầu sau thống nhất đất nước, chúng ta phải đối mặt với vô vàn khó khăn. Đất nước chịu hậu quả nặng nề của 30 năm chiến tranh; nguồn viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa mất dần. Bên cạnh sự bao vây, cấm vận của các nước lớn, chúng ta còn phải thực hiện 2 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới hai đầu đất nước. Việc kéo dài cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã kìm hãm phát triển sản xuất, khủng hoảng kinh tế…

Đảng đã nhìn thẳng vào sự thật để đi đến những thay đổi cực kỳ trọng đại và là tất yếu lịch sử không thể còn con đường nào khác. Tháng 12/1986, Đại hội VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước.

Sự nghiệp đổi mới với mục tiêu ban đầu là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, khuyến khích phát triển kinh tế. Chủ trương đổi mới kinh tế trên cơ sở từng bước đổi mới về chính trị, từng bước nhận thức rõ hơn về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình đổi mới, cải cách và mở cửa, hội nhập quốc tế, Đảng ta đã có những bước đi thích hợp, khắc phục được sự nóng vội, chủ quan, duy ý chí. Và quan trọng nhất là chúng ta đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các mặt từ kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại…

Sau 10 năm (năm 1996), chúng ta cơ bản đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, Đảng ta lại tiếp tục đề ra chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đến 2006, tiếp tục phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đặc biệt, tại cột mốc năm 2020, quy mô nền kinh tế Việt Nam đứng trong tốp 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Việt Nam là 1 trong 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới vào năm 2021. Công bố của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 ước tính tăng 8,02% so với năm trước, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2022; GDP bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 95,6 triệu đồng/người; tương đương 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021;

93 mùa xuân qua, Đảng ta không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bão giông, giành nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử và toàn diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại...

Tháng 6/2022, Việt Nam được bầu là Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 (nhiệm kỳ 2022 - 2023) đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả này phản ánh sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam, đúng như trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Trải qua 93 mùa xuân, Đảng đã lãnh đạo đất nước ta vượt bao thách thức, khó khăn, hướng tới tương lai. Tuy nhiên, chặng đường cách mạng cũng nếm trải quá nhiều thách thức cam go: Âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch ngày càng phức tạp; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên ngày càng hiện hữu; nguy cơ tụt hậu, nạn tham nhũng, sự quan liêu, chệch hướng cả về tư tưởng lẫn thực tiễn diễn ra thậm chí ở một số vị trí cao trong Nhà nước… khiến lòng tin với Đảng, với chế độ của một bộ phận nhân dân bị xói mòn, đặt ra yêu cầu đổi mới, chỉnh đốn Đảng ngày càng là yếu tố sống còn, bức thiết hơn.

Nhưng thực tế cũng chứng minh, 93 mùa xuân có Đảng, dù khi cách mạng còn trong trứng nước, khi gặp gian nan thử thách, hay khi đã thành công, Đảng luôn nghĩ rộng, nghĩ xa về những bước đi, những chặng đường sắp tới. Cùng với công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, Đảng luôn chăm lo giữ gìn cơ thể khỏe mạnh, cường tráng để gánh trên vai sứ mệnh vẻ vang của dân tộc.
Về kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển xanh bền vững, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, giải pháp tái cơ cấu, tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới cách thức làm ăn… đã và đang được Đảng, Chính phủ ta nỗ lực trong cả nghị quyết và triển khai; Về đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) là một sự kiện chính trị được dư luận toàn xã hội quan tâm sâu sắc, quá trình kiểm điểm tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên theo tinh thần tự phê bình và phê bình đã mang lại kết quả quan trọng, góp phần làm cho uy tín, vị thế của Đảng được nâng lên.

Tại Đại hội XI, XII và XIII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đều dành riêng một Nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Đại hội XIII đã nhấn mạnh trong một câu, có thể xem như một Tuyên ngôn của Đảng trong giai đoạn hiện nay: “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện”, nhắc nhở mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhớ tự soi, tự sửa mình, “thật thà tự phê bình” để hoàn thiện bản thân, để giữ tròn danh dự, danh dự mới là điều quý nhất, thiêng liêng nhất.

Không dừng lại ở các chỉ thị, nghị quyết, Đảng đã quyết liệt tập trung “luật hóa” đường lối, chủ trương cụ thể, thiết thực, trong đó chú trọng các giải pháp thực hiện - giải pháp khả thi. Quá trình luật hóa, cái sai, cái xấu đã được xử lý ngay, không có sự nương nhẹ, chiếu cố hay ngoại lệ. Có thể thấy trong công cuộc chỉnh đốn Đảng vừa qua, Đảng ta đã phải đối diện với những “vết thương” lớn, nhưng, rõ ràng, sự đổi mới, chỉnh đốn quyết liệt này đã tạo ra dư địa niềm tin rộng lớn vững chắc hơn từ nhân dân, để Đảng ta thực sự trong sạch, để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chặng đường trước mắt còn nhiều thách thức vô cùng lớn, nhưng với truyền thống, bản chất cách mạng tốt đẹp của Đảng được xây đắp, thử thách trong 93 năm chèo lái con thuyền cách mạng, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới mạnh mẽ, chỉnh đốn quyết liệt, giờ đây, Đảng vẫn luôn tràn đầy sức mạnh, lòng dân vẫn tràn đầy tin yêu, hướng về Đảng, sẵn sàng sẻ chia với Đảng, sẵn sàng theo lời Đảng gọi. Sự kết đoàn và niềm tin đó càng bộc lộ mãnh liệt ở những thời điểm đất nước có sự kiện trọng đại, hay khi đất nước nguy nan, thiên tai dịch bệnh hoành hành thì lòng dân lại trỗi dậy mạnh mẽ, tạo thành một khối đại đoàn kết vững bền quanh Đảng.

Mỗi mùa xuân đến, chứng kiến đất nước ngày càng thay đổi, đi lên, chúng ta càng thêm hy vọng, tin tưởng vào những quyết sách mới sẽ mang lại mùa xuân tươi sáng vĩnh cửu cho dân tộc. Và chúng ta tin, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng vẫn mãi mãi thanh xuân, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc đi lên…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng mãi thanh xuân trong lòng dân tộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO