Đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02

Mai Đan| 29/07/2021 14:12

(TN&MT) - Sáng 29/7, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên về tiến độ triển khai nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Cuộc họp diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết: Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo tại phiên họp ngày 16/7/2021, Tổng cục đã hoàn thiện dự thảo Đề cương Báo cáo tổng kết, Phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành kèm theo Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 19/7/2021.

Ngày 17/7/2021, Tổng cục đã báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT về tình hình thực hiện và Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02. Kết quả báo cáo đã được Ban cán sự Đảng ban hành Nghị quyết số 05-NQ-BCSĐTNMT. Theo đó, ghi nhận các nội dung đã triển khai trong thời gian qua và chỉ đạo định hướng việc lập Báo cáo tổng kết và xây dựng dự thảo Nghị quyết mới theo Văn kiện Đại hội Đảng lần XIII và các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị liên quan đến lĩnh vực khoáng sản.

Ngày 28/7/2021, Tổ biên tập đã tổ chức cuộc họp (trực tuyến) để thảo luận, góp ý cho các nội dung Phân công nhiệm vụ của thành viên Tổ. Theo đó, đã bám sát các nội dung phân công nghiệm vụ của Thành viên Ban chỉ đạo. Trên cơ sở đó, Tổng cục ban hành chính thức Phân công nhiệm vụ cho các thành viên; xác định bổ sung một số chuyên đề cần thực hiện và thống nhất giao cho một số thành viên Tổ thực hiện; bổ sung nội dung một số chuyên đề để đặt hàng một số chuyên gia, một số tổ chức, cơ quan nghiên cứu, Uỷ ban của Quốc hội tham gia.

Tổng cục cũng đã ban hành Quyết định số 502/QĐ-ĐCKS ngày 26/7/2021 thành lập Tổ công tác của Tổng cục để giúp việc Tổ biên tập tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02 với nhiệm vụ: giúp Tổ biên tập bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban chỉ đạo, Tổ biên tập; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các Bộ, ngành, địa phương liên quan theo Kế hoạch và Phân công nhiệm vụ đã được Ban chỉ đạo thông qua. Đồng thời, sắp xếp chương trình, lịch họp, nội dung tài liệu họp Ban chỉ đạo, Tổ biên tập và các nội dung khác...

Ngoài ra, Tổng cục đã chủ động tổng hợp các thông tin, tài liệu sẵn có trước đây để bước đầu xây dựng dự thảo Báo cáo; chủ động làm việc với các thành viên Tổ để giúp thành viên Ban chỉ đạo gửi nội dung báo cáo đã phân công đúng tiến độ.

Ông Lại Hồng Thanh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam báo cáo

Theo Phó Tổng cục trưởng Lại Hồng Thanh, để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02, cần thực hiện 7 chuyên đề, Tổng cục đã đề xuất các đơn vị thực hiện đối với từng chuyên đề.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chủ động cách thức thực hiện nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02, trên tinh thần sự tham gia của các thành viên Ban chỉ đạo là tương đối.

Về kế hoạch khảo sát thực tế tại một số địa phương như Tổng cục nêu, Thứ trưởng cho rằng, Tổng cục điều hành một cách linh động, sáng tạo, trong bối cảnh không thể tổ chức khảo sát thực tế ở nhiều địa phương, cũng như không tổ chức hội thảo tập trung đông người thì chuyển sang hình thức trực tuyến.

Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục rà soát và đôn đốc những tỉnh, thành chưa gửi báo cáo xây dựng Nghị quyết 02 để đảm bảo tất cả 63 tỉnh, thành đều có báo cáo.

Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị phải phối hợp hết sức trách nhiệm, suy nghĩ, đóng góp ý kiến vào nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02. Trong đó, Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ TN&MT sát sao với Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, mở rộng thành phần và tổ chức nhiều phiên họp (trực tuyến) về nhiệm vụ này.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên chỉ đạo, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phối hợp với các thành viên của Ban chỉ đạo và Tổ biên tập hoàn thiện báo cáo, muộn nhất đến ngày 10/8/2021 gửi báo cáo cho Thứ trưởng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO