--Quảng cáo---
  • Đảm bảo môi trường sống

Hiệu quả với mô hình “Biến rác thành tiền”
Môi trường - Phạm Hoạch - 18:49 22/10/2020
(TN&MT) - Trong 5 năm qua, Hội LHPN các cấp trong tỉnh Quảng Ninh đã triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo nội dung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường, với các mô hình thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO