--Quảng cáo---

Đắk Nông quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường: Chặt chẽ và phù hợp sự phát triển

Môi trường - Phạm Hoài (thực hiện) - 16:19 04/08/2022

(TN&MT) - Đắk Nông có các nguồn tài nguyên được thiên nhiên ưu đãi với nhiều khoáng sản, hệ sinh thái phát triển ổn định. Điều này, đòi hỏi công tác quản lý, quy hoạch cũng như giám sát của Ngành TN&MT luôn phải chặt chẽ và phù hợp để tỉnh ngày một phát triển. Để hiểu hơn về vấn đề này, PV Báo TN&MT có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông.

PV: Từ nhiều năm qua, lĩnh vực tài nguyên và môi trường luôn được xem là khá “nóng”. Tuy nhiên, công tác thanh, kiểm tra của Ngành TN&MT ngày càng được nâng cao và mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Ông có thể, chia sẻ một số kết quả mà Ngành TN&MT tỉnh Đắk Nông đã triển khai và đạt được?

81-1-.jpg

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Trong giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã tiến hành 39 cuộc thanh tra có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với 75 đơn vị được thanh tra. Đồng thời, ban hành 50 kết luận thanh tra/39 cuộc thanh tra đối với 75 đơn vị. Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý thu hồi đất với diện tích 6.180,9ha vi phạm; kiến nghị thu hồi 480,4 triệu đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.228.900 đồng; xử lý trách nhiệm hành chính đối với 10 tổ chức và 78 cá nhân; kiến nghị chuyển Cơ quan Điều tra 3 vụ đối với 4 đối tượng.

Các sai phạm được phát hiện qua thanh tra về lĩnh vực đất đai như: Sử dụng đất sai mục đích, để đất bị lấn chiếm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với đất không đủ điều kiện; chậm đưa đất vào sử dụng; không sử dụng đất... Lĩnh vực môi trường như: Thực hiện không đúng nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; xả thải vượt tiêu chuẩn kỹ thuật… Lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước như: Khai thác sai thiết kế; không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; thu hồi, sử dụng khoáng sản đi kèm khi chưa được phép; khai thác sử dụng nước dưới đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định…

Qua công tác thanh, kiểm tra, Sở TN&MT đã kịp thời phát hiện và xử lý các những vi phạm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đồng thời, đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khắc phục những tồn tại và hạn chế, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.

PV: Với quyết tâm ngày một rút ngắn các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho người dân cũng như doanh nghiệp thuận tiện hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra sản phẩm, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã có những tham mưu, đề xuất cũng như đưa ra những kế hoạch như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Trong những năm qua, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã xây dựng và tổ chức thực hiện thường xuyên các kế hoạch rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của Ngành TN&MT tỉnh. Đồng thời, thường xuyên tổ chức thực hiện việc thanh, kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, nhất là đội ngũ thực hiện các thủ tục hành chính của Ngành TN&MT để nâng cao trách nhiệm, vai trò trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh.

Để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông đã đề xuất, tham mưu UBND tỉnh cho phép Sở TN&MT được ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, TP. Gia Nghĩa cấp GCNQSDĐ và đã được UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 về việc cho phép Sở TN&MT được ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp Giấy chứng nhận.

Đắk Nông là tỉnh ở Tây nguyên đi đầu trong việc phân cấp, ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký GCNQSDĐ. Vì vậy, bước đầu Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông chỉ thực hiện ủy quyền ký một số thủ tục nhất định như: Chuyển nhượng, cấp đổi, cấp lại, các trường hợp đăng ký biến động mà phải cấp đổi Giấy chứng nhận .... Khi công tác tổ chức cán bộ tại các Chi nhánh đã đảm bảo theo quy định và hệ thống hoạt động đi vào nền nếp, Sở TN&MT sẽ ủy quyền toàn bộ các thủ tục hành chính cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai giải quyết.

PV: Đắk Nông là tỉnh có điều kiện tự nhiên tương đối thuận lợi với nhiều tài nguyên, khoáng sản. Thời gian tới, nhằm khai thác hiệu quả và bền vững, Sở TN&MT sẽ tham mưu những biện pháp, chính sách như thế nào để tỉnh Đắk Nông có nguồn thu phát triển kinh tế mà không đánh đổi môi trường?

Ông Nguyễn Văn Hiệp: Trong thời gian tới, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông sẽ tham mưu những giải pháp, chính sách trọng tâm như: Nhanh chóng hoàn chỉnh lập phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ năm 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ di sản đối với các điểm di sản nằm trong Công viên địa chất, đặc biệt là các điểm có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động khai thác khoáng sản làm cơ sở để thực hiện khoanh vùng và đề xuất phương án bảo tồn phát huy các loại di sản trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông giai đoạn năm 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; làm cơ sở để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch khai thác khoáng sản; khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Đồng thời, Sở TN&MT sẽ tăng cường hiệu quả thu ngân sách từ hoạt động khai thác khoáng sản. Trong đó, hoàn thành việc lập phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; nâng cao chất lượng công tác thẩm định của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khai thác khoáng sản; điều chỉnh quyết định phê duyệt danh mục các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh

81-2-.jpg

Công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng đi vào nền nếp, phù hợp để tỉnh ngày một phát triển.

Cùng với đó, xây dựng chương trình ưu đãi đối với các dự án khai thác khoáng sản gắn liền với chế biến sâu tại tỉnh Đắk Nông; rà soát, kiểm tra và điều chỉnh kịp thời, hợp lý giá tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và các loại thuế khác liên quan đến hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai thác.

Ngoài ra, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông cũng sẽ nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quản lý chặt chẽ, hiệu quả trong công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với cơ quan quản lý, trong đó vai trò quan trọng trách nhiệm chính quyền, địa phương đối với công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền vận động, giáo dục pháp luật sâu rộng trong người dân.

Để đảm bảo phát triển kinh tế, tăng nguồn thu trong khai thác, chế biến khoáng sản mà không đánh đổi môi trường, Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông sẽ hoàn thiện phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh. Đối với các dự án khai thác khoáng sản trong quá trình thẩm định, cấp phép hoạt động khoáng sản phải đảm bảo, nhận diện toàn bộ các tác động đến môi trường và đề xuất giải pháp giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái, đa dạng sinh học; lựa chọn dự án có công nghệ sạch, thân thiện môi trường.

Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông cũng sẽ kiên quyết loại bỏ các dự án công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, sản xuất không hiệu quả gây tiêu tốn nhiều năng lượng và tài nguyên, đặc biệt không đánh đổi môi trường cảnh quan thiên nhiên đặc thù của tỉnh để phát triển kinh tế của địa phương. Sở TN&MT sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường, yêu cầu các đơn vị khai thác khoáng sản phải hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường trước khi đi vào hoạt động..., nhất là phải thực hiện theo đúng các quy định Luật Khoáng sản và Luật Bảo vệ môi trường.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

  • Đêm rừng
    Môi trường - NSNA Tăng A Pẩu - 15:32 04/08/2022
    (TN&MT) - Rừng ban ngày sáng rực sáng rỡ, mọi thứ cứ lồ lộ ra, duy chỉ có thú rừng là người ta ít được thấy, thảng hoặc, đôi khi may mắn lắm cũng chỉ bắt gặp vài chú heo rừng dẫn đàn con băng ngang đường vội vã, hoặc họa hoằn lắm mới nhìn thấy vài con chồn đèn cầy hương, kỳ đà, chúng thường đi rón rén bên lề những con đường mòn cỏ rậm và luôn trong tư thế sẵn sàng vụt chạy vào sâu trong bụi cây mất hút. Bởi vậy, đa số các loài thú chỉ hoạt động mạnh vào ban đêm.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO