Đại học TN&MT Hà Nội: Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ngành KTTV

Mai Đan| 15/04/2020 22:36

(TN&MT) - Ngành khí tượng thủy văn (KTTV) đã được ghi nhận qua các đóng góp đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là công tác phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Bởi thế, KTTV luôn là một ngành được Nhà nước quan tâm, ưu tiên nguồn lực để phát triển.

Sinh viên vào học ngành KTTV tại Trường Đại học TNMT Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội về việc làm

Theo Luật Khí tượng Thủy văn (Được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015) thì Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho việc xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới trạm KTTV quốc gia; dự báo, cảnh báo KTTV; giám sát biến đổi khí hậu phục vụ chung cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia và phòng, chống thiên tai... Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực làm công tác KTTV; có cơ chế thu hút, đãi ngộ người làm công tác KTTV ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường (trong đó có Tổng cục KTTV) thì có 8 Bộ, ngành (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo) phụ trách lĩnh vực, chuyên ngành có hoạt động KTTV và liên quan đến KTTV. Tại Tổng cục KTTV (đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT), hoạt động về KTTV mà các Cử nhân sau khi tốt nghiệp sẽ đảm nhiệm là:

Thực hiện xây dựng, quản lý, khai thác mạng lưới trạm KTTV, hải văn và môi trường, giám sát biến đổi khí hậu; vận hành, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy, thiết bị, phương tiện đo, công trình quan trắc KTTV, môi trường và quan trắc đo mặn; tổ chức thực hiện quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đối với mạng lưới trạm KTTV, môi trường; tư vấn phương án thành lập, nâng cấp, hạ cấp, di chuyển, giải thể trạm KTTV, môi trường và đo mặn.

Vận hành, khai thác hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV; hướng dẫn việc cung cấp, sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV; thực hiện việc theo dõi, tổng hợp và báo cáo về tình hình KTTV, thiên tai KTTV; dự báo, cảnh báo KTTV, thiên tai KTTV và cấp độ rủi ro thiên tai.

Tổ chức và thực hiện lưu trữ, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu KTTV; xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu KTTV; xây dựng, vận hành và khai thác hệ thống thông tin phục vụ quan trắc, điều tra, khảo sát, dự báo, cảnh báo KTTV, thiên tai KTTV.

Nghiên cứu và giảng dạy KTTV và tài nguyên nước tại các đơn vị thuộc Tổng cục KTTV, Viện Khoa học KTTV&BĐKH, Cục Biến đổi khí hậu, tại các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu về KTTV và tại các đơn vị liên quan đến KTTV và tài nguyên nước trên toàn quốc.

Đây sẽ là cơ hội rất lớn dành cho những sinh viên vào học ngành KTTV tại Trường Đại học TN&MT Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học TN&MT Hà Nội: Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên ngành KTTV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO