--Quảng cáo---

Đại học TN&MT Hà Nội đa dạng hóa hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT

Xã hội - Mai Đan - 17:36 04/07/2022

(TN&MT) - Hưởng ứng Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002-5/8/2022), Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội đã thông báo tới các đơn vị trực thuộc trường đợt thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường.

image001(1).jpg
Đại học TN&MT Hà Nội đa dạng hóa hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ TN&MT

Theo đó, Trường hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống tự hào của ngành Tài nguyên và Môi trường sau 20 năm thành lập, đã đóng góp tích cực vào thắng lợi chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đợt thi đua đặc biệt nhằm động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy những thành quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập và phát triển của Ngành, đoàn kết, năng động, sáng tạo, chung sức đồng lòng, hăng hái thi đua yêu nước góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ phải thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, không phô trường, hình thức; phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Trường sẽ biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt.

Về nội dung cụ thể, nhà trường tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả nội dung Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng.

Trường tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi và thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, phấn đấu thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Trường cũng tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động, như: phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Thực hiện chuyển đổi số quốc gia”; “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”...

Nhà trường tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến theo Kế hoạch số 03/KH-BTNMT ngày 27/7/2021 của Bộ TN&MT, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong đổi mới phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua hằng năm. Đồng thời, đa dạng hóa các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ thiết thực, hiệu quả, gắn với các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Nhà trường sẽ xem xét, lựa chọn từ 1 - 3 tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và trong các hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Bộ để đề xuất Bộ trưởng Bộ TN&MT xem xét, tặng Bằng khen.

  • Không khói thuốc ở giảng đường Đại học TN&MT Hà Nội
    Xã hội - Mai Đan - 22:09 30/05/2022
    (TN&MT) - Hằng năm, Trường Đại học TN&MT Hà Nội đều hưởng ứng và thực hiện phong trào phòng chống tác hại của thuốc lá do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phát động và tổ chức. Nhà trường cũng chủ động xây dựng các kế hoạch của riêng và nhận được sự quan tâm hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên trong Trường.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO