Đà Nẵng: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên toàn thành phố

12/12/2018 12:51

(TN&MT) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các hội, đoàn thể, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” theo Công văn số 5539/BTNMT-TCMT ngày 10-10-2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. UBND TP. Đà Nẵng vừa phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên toàn thành phố
UBND TP. Đà Nẵng vừa phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên toàn thành phố

Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc không sử dụng các sản phấm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cơ quan, đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa và ni lon. Đăng ký tham gia và xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/12/2018; báo cáo sơ kết đợt 1 trước ngày 15/4/2019 và kết quả thực hiện năm trước ngày 12/8 hàng năm để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa, nilon đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần đối với từng hộ gia đình. Hướng dẫn, tuyên truyền các cơ sở lưu trú du lịch được ủy quyền theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND thành phố về Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng hạn chế sử dụng túi nilon, các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần trong quá trình hoạt động 

Sở Công thương có trách nhiệm chủ trì, báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 và xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 11/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020 trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. Đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ hạn chế việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong bao gói hàng hóa cho người tiêu dùng; tăng tỷ lệ sử dụng túi nilon dễ phân hủy, thân thiện môi trường hoặc túi xách sử dụng nhiều lần; phát động phong trào “Ngày không sử dụng túi nilon”, “Hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy”.

2. UBND thành phố cũng đề nghị các đơn vị tổ chức đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cơ quan, đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
UBND thành phố cũng đề nghị các đơn vị tổ chức đăng ký tham gia thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cơ quan, đơn vị gắn với tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách khuyến khích đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần; kêu gọi đầu tư ít nhất 1 dự án sản xuất túi nilon dễ phân hủy, túi sinh thái, báo cáo UBND thành phố. Sở Khoa học và Công nghệ có nhiệm vụ tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường; chuyển giao công nghệ tái chế rác thải nhựa và nilon khó phân hủy thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường; đồng thời, ưu tiên đưa các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần vào đề tài cấp tỉnh.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường sơ kết đợt 1 trước ngày 30/4/2019 và trước ngày 20/8 hàng năm. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tác hại của túi ni lon, các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần đối với môi trường và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” trên toàn thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO