Đà Nẵng không xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí năm 2020

Anh Dũng – Phạm Yến| 12/01/2021 18:34

(TN&MT) - Không xảy ra việc người làm báo vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính; tuyên truyền đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19; thông tin kịp thời tình hình bão lũ; phổ biến những chủ trương, chính sách, văn bản mới của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, của Thành ủy và UBND thành phố đến với các tầng lớp nhân dân là những kết quả nổi bật của công tác báo chí năm 2020 trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 12/1, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Theo báo cáo, hiện Đà Nẵng có 5 Cơ quan báo chí (CQBC) địa phương hoạt động, 113 CQBC Trung ương và địa phương khác đặt VPĐD, cử phóng viên thường trú hoạt động tại Đà Nẵng. Tổng số nhân sư ̣của các cơ quan báo chí đóng trên điạ bàn TP tính đến ngày 30/11/2020 là khoảng 800 người. Trong đó, các CQBC địa phương có 201 người làm báo, số người được cấp thẻ nhà báo là 135 người, chiếm 67,2%. Tổng số người làm báo thuộc các CQBC có VPĐD, PVTT trong năm 2020 giảm 5% so với cùng kỳ năm 2019 (hiện nay gần 520 người). Trong đó, số người được cấp Thẻ nhà báo khoảng 250 người (chiếm 48%).

Hầu hết các CQBC Trung ương, địa phương khác đều tuân thủ các quy định của pháp luật khi đăng ký VPĐD và cử PVTT hoạt động tác nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hoạt đông tuân thủ theo các quy định của pháp luật về báo chí, bám sát tôn chỉ, mục đích trong việc thông tin, tuyên truyền.

Thưc̣ hiện Quy hoacḥ báo chí, hiện nay, một số cơ quan báo chí đã chuyển đổi mô hình hoạt động từ báo sang tap̣ chí, tên một số cơ quan báo chí điều chỉnh thay đổi phù hợp với tôn chỉ mục đích, do đó, VPĐD báo chí tại Đà Nẵng cũng thay đổi. Hoạt động tác nghiệp của hầu hết các VPĐD, PVTT trên điạ bàn TP về cơ bản đã tuân thủ theo các quy định của pháp luật về báo chí. Trong năm 2020, trên địa bàn Đà Nẵng không xảy ra việc người làm báo vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính.

Trong năm có khoảng hơn 150.000 tin, bài viết về thành phố Đà Nẵng (tăng 25% so với năm 2019); trong đó tập trung phản ánh hầu hết các mặt, lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống người dân. Bám sát chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ, Hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Sở TT&TT, các cơ quan báo chí trên địa bàn TP đã tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng và đa dạng hoá các chuyên trang, chuyên mục với nhiều phóng sự, tin, bài tuyên truyền đậm nét việc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, cấp trên cơ sở, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian Đại hội đại biểu lần thứ Đảng bộ thành phố diễn ra từ ngày 20/10 - 22/10/2020, các cơ quan báo, đài bám sát, thông tin phản ánh đậm nét nội dung và kết quả Đại hội. Sau Đại hội, các cơ quan báo chí đã có các tin, bài viết phản ánh sự đồng thuận, không khí dân chủ, nghiêm túc và sự thành công tốt đẹp của Đại hội, tiếp tục phản ánh những thành tựu, kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân TP trong nhiệm kỳ qua...

Các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Với chủ trương xây dựng Thành phố môi trường, năm 2020 đã có trên 2.000 tin bài tuyên truyền về việc xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn TP, các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng chính quyền và nhân dân thành phố trong nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, phản bác những thông tin sai trái, thiếu chính xác, góp phần định hướng dư luận; phản ánh nỗ lực của thành phố trong khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế… Hơn 12.000 sản phẩm báo chí gồm tất cả các thể loại có nội dung tuyên truyền về công tác chỉ đaọ, triển khai và thưc̣ hiện phòng, chống dic̣h trên điạ bàn.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh mưa lũ, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, các cơ quan báo chí đã thông tin, tuyên truyền đậm nét đến người dân diễn biến, tình hình mưa, bão, lũ lụt… và các chỉ đạo của Trung ương và thành phố trong công tác phòng, chống bão lụt.

Trong năm 2021, TP. Đà Nẵng hướng đến lập các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đậm nét Chủ đề năm 2021: “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế” và các mục tiêu chủ yếu của năm; tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức các chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị; việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU về nội dung “5 xây”, “3 chống”, chủ trương về thực hiện văn hóa, văn minh đô thị, nông thôn mới; chương trình “Thành phố 4 an”, “Thành phố môi trường”, chủ trương về thực hiện văn hóa, văn minh đô thị.

Đồng thời, tuyên truyền việc quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng và Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14.

TP. Đà Nẵng đề ra các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2021: “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận: Năm 2020, công tác báo chí trên địa bàn thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực cả về chất và lượng, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Về định hướng năm 2021 được chọn là “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố, các cơ quan báo đài trên địa bàn tập trung xây dựng các kế hoạch, chương trình tuyên truyền đậm nét đậm nét chủ đề năm 2021 theo hướng có trọng tâm, trọng điểm hơn, phản ánh rõ nét hơn những các chính sách, chủ trương, giải pháp của thành phố nhằm khôi phục sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế gắn liền với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh trong năm 2021 gắn với nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu tổng thể của cả nhiệm kỳ 2021 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng không xảy ra vi phạm pháp luật trong hoạt động báo chí năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO