--Quảng cáo---

Cụm thi đua số VII – Sở TN&MT các tỉnh miền Đông Nam Bộ đẩy mạnh các phong trào thi đua

Trong nước - 21:07 22/12/2017

(TN&MT) – Ngày 22/12, tại TP.HCM, Cụm thi đua số VII  - Sở TN&MT các tỉnh miền Đông Nam Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, Cụm trưởng Cụm thi đua số VII cho biết: Ngay từ đầu năm, Sở TN&MT các tỉnh, thành đã phát động phong trào thi đua mạnh mẽ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của ngành năm 2017.

Với mục tiêu tạo bước chuyển biến cơ bản, toàn diện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, các  Sở TN&MT  phát động phong trào thi đua trong toàn ngành với chủ đề: “Tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, tạo nền tảng vững chắc để phát triển nhanh, bền vững đất nước”.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Sở TN&MT thuộc Cụm thi đua số VII
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo các Sở TN&MT thuộc Cụm thi đua số VII

Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM đã trình bày cụ thể về kết quả phong trào thi đua năm 2017 của Cụm thi đua số VII. Theo đó,  Sở TN&MT đã tập trung tham mưu HĐND, UBND các tỉnh, thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tổ chức thực hiện chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý trên địa bàn. Cụ thể: TP.HCM đã tham mưu ban hành 06 văn bản; Đồng Nai đã tham mưu ban hành 10 văn bản; Bà Rịa – Vũng Tàu tham mưu ban hành 07 văn bản; Bình Dương tham mưu ban hành 09 văn bản; Bình Phước và Bình Thuận tham mưu ban hành 05 văn bản; Tây Ninh tham mưu ban hành 09 văn bản.

Đặc biệt, các văn bản pháp luật được xây dựng và ban hành đều bám sát chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, phát huy nguồn lực tài nguyên và môi trường giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời góp phần ngăn ngừa, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, làm giảm khiếu kiện, các yếu tố dẫn đến sự mất ổn định xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, môi trường.

Về công tác quản lý đất đai: Các Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND dân tỉnh, thành trình Chính phủ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp tỉnh; hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, thành phố lập và tổ chức thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2015 – 2020 cấp huyện. Thẩm định và trình  UBND tỉnh, thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017, triển khai lập kế hoạch sử sụng đất năm 2018 cấp huyện theo quy định.

  Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích được các đơn vị thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật đất đai, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất đều được căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  Việc kiểm tra sau giao đất, cho thuê được các địa phương tăng cường và đã đề xuất xử lý, thu hồi đất đối với các trường hợp chậm triển khai theo thời gian quy định; kiên quyết thu hồi đất sử dụng không đúng quy định pháp luật.

IMG 5856
Bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM trình bày báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2017

Công tác quản lý môi trường được các địa phương  triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, đã hoàn thành việc xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng danh mục và phê duyệt kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng theo hướng dẫn tại Thông tư 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tỷ lệ các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt rất cao, đặc biệt là tại các địa phương có số lượng KCN lớn như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu đều đạt 100%.

Công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; giám sát chất lượng môi trường, kiểm soát vận hành hệ thống xử lý nước thải tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các điểm nóng về ô nhiễm môi trường đã được tăng cường.

Các địa phương cũng tiếp tục đẩy mạnh công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hại, chất thải y tế đạt tỷ lệ cao. Công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trong BVMT được các Sở TN&MT chú trọng thực hiện, đặc biệt có sự tham gia của doanh nghiệp (hình thức xã hội hóa) với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

IMG 5868
Năm 2017, các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số VII đã ký kết "Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên  nước, tài nguyên khoáng sản và BVMT vùng giáp ranh"

Trong năm 2017,  các  tỉnh, thành  trong Cụm thi đua số VII đã ký kết  “Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh”. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả khả quan như: giảm tình trạng khai thác cát lậu diễn ra trên địa bàn; giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản gây bức xúc trong nhân dân; xây dựng ban hành quy chế phối hợp với các địa phương lân cận trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản (cát) khu vực vùng giáp ranh; rà soát, đánh giá nhu cầu sử dụng nguyên liệu xây dựng trên địa bàn, tham mưu cấp phép khai thác hợp lý để đảm bảo lượng khai thác phù hợp với nhu cầu sử dụng, tiết kiệm nguồn tài nguyên,...

 Hoạt động thanh tra, kiểm tra đã được triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; đã tập trung giải quyết những vụ việc khiếu kiện về đất đai trọng điểm, phức tạp, kéo dài. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện những yếu kém, hạn chế và các sai phạm để xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, góp phần hỗ trợ tích cực trong công tác quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường.

 Công tác cải cách hành chính tiếp tục được các đơn vị triển khai quyết liệt, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, theo đó đã trình UBND tỉnh, thành ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; đã triển khai áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4; thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối qua dịch vụ bưu chính công ích; tổ chức tốt công tác tiếp nhận, phản ánh của người dân về thủ tục hành chính. Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế trình trạng hồ sơ trễ hạn trong giải quyết TTHC. Các mô hình “Chính quyền thân thiện của dân, do dân và vì dân” và “Công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ” tiếp tục được thực hiện và nhân rộng.

IMG 5867
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân  đánh giá cao kết quả phong trào thi đua năm 2017 của Cụm thi đua số VII. Trong năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức của ngành nói chung và của Cụm thi đua số VII nói riêng, như thể chế, chính sách còn thiếu, tổ chức bộ máy chưa được kiện toàn, các vấn đề về môi trường, đất đai, khoáng sản ngày một diễn biến phức tạp… tuy nhiên, với vai trò là Cụm trưởng Cụm Thi đua số VII, Sở TN&MT TP.HCM cùng các đơn vị trong Cụm đã tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua của Bộ, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác năm 2017.

Đồng thời, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đề nghị các địa phương thuộc Cụm thi đua số VII  tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt chủ trương đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Đảng, nhà nước và các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn liền với nhiệm vụ chính trị để mang lại hiệu quả tích cực của phong trào thi đua đối với từng tập thể và các nhân. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; đẩy mạnh công tác điều tra, thăm dò khoáng sản trên địa bàn thành phố, tạo nguồn thu để đóng góp cho ngân sách Nhà nước phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố.

Thứ trưởng Võ Tuấn nhân cũng đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về TN&MT cho mọi tổ chức và công dân.Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ ngày càng phức tạp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên tất cả các lĩnh vực nhằm ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

IMG 5880
Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM, Cum trưởng Cụm thi đua số VII năm 2017 trao Cờ bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng  năm 2018 cho ông Đặng Minh Đức, Giám đốc Sở TN&MT Đồng Nai

Phương hướng phong trào thi đua năm 2018 của Cụm thi đua số VII:

- Tổ chức xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập Sở TN&MT  các tỉnh, thành phố (2003 – 2018).

- Tập trung tham mưu UBND tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; rà soát, hoàn thiện, trình ban hành các văn bản pháp luật cụ thể hóa các quy định của Trung ương về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

- Xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để phấn đấu hoàn thành, hoành thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ theo Kế hoạch, Chương trình công tác mà Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh, thành phố và Bộ TN&MT giao trong năm 2018. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường quản lý chặt chẽ, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên theo hướng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, hạn chế sự suy giảm đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng môi trường sống, hướng tới nền kinh tế xanh, sạch, thân thiện với môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh... trong việc giám sát, giải quyết các vấn đề liên quan đến vùng giáp ranh giữa các tỉnh, thành.

- Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc của ngành, có hình thức khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng, làm tấm gương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập, noi theo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO