--Quảng cáo---

Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ: Đoàn kết đồng lòng, nỗ lực thích nghi với tình hình mới

Kinh tế - PV - 10:12 12/12/2021

(TN&MT) - Vừa qua, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam Bộ (KĐN) đã tổ chức thành công Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Minh – Quyền Giám đốc KĐN đã báo cáo những kết quả SXKD đạt được trong năm 2021, với nhiều điểm nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công trình khí bờ/biển; công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) và kiểm soát thiết bị, đường ống; công tác khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật,… cũng như sự nỗ lực, đồng lòng của tập thể người lao động KĐN trong việc vượt qua những thách thức để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà TCT giao. Báo cáo cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chính và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022. Hội nghị cũng đã lắng nghe ông Phan Thanh Lộc – Chủ tịch Công đoàn KĐN trình bày tóm tắt tình hình thực hiện Nội quy lao động, Thoả ước Lao động tập thế, Quy chế dân chủ tại KĐN.

Người lao động tham gia ý kiến đóng góp tại Hội nghị

Trong năm 2021, KĐN triển khai thực hiện kế hoạch với rất nhiều khó khăn và thách thức như tác động của đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới và diễn biến ngày càng phức tạp; sự phát triển mạnh mẽ của các nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Bên cạnh đó, một số nguồn khí chủ lực đã bắt đầu suy giảm mạnh; công tác kiểm soát ăn mòn và chất lượng khí ngày càng phức tạp do một số giếng khai thác đã đi vào giai đoạn cuối đời mỏ; công tác phân phối khí cũng ngày càng khó khăn do nhiều nguồn khí đấu nối vào hệ thống. Công tác BDSC ngày càng tăng về quy mô, phạm vi và khối lượng công việc do hệ thống công trình khí đã hoạt động đã hơn 25 năm. Số lượng các hợp đồng mua bán khí, hợp đồng dịch vụ vận hành ngày càng tăng và đa dạng, công tác phối hợp vận hành, điều độ, xác nhận thanh toán... ngày càng phức tạp cần phải kiểm soát và quản lý chặt chẽ,… những yếu tố nêu trên đã tạo nên nhiều thách thức cho việc thực hiện kế hoạch SXKD của KĐN.

Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo TCT, sự phối hợp hỗ trợ của các Ban và các đơn vị trong và ngoài TCT cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, KĐN đã chủ động tìm kiếm, xây dựng và đưa ra các giải pháp hợp lý trong các lĩnh vực hoạt động, và đến cuối tháng 11/2021 đã cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy, TCT giao; góp phần hoàn thành kế hoạch chung của PV GAS.

Theo đó, trong năm 2021, KĐN đã đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống công trình khí; phối hợp tốt với các bên trong việc đảm bảo thu gom, nén, vận chuyển, cấp khí liên tục, ổn định, hiệu quả, đặc biệt là công tác tiếp nhận, vận chuyển và phân phối khí từ dự án khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2 và công tác phối hợp với DAK trong thi công tuyến ống LNG. Công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC), quản lý kiểm soát thiết bị, đường ống được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất, không để xảy ra các trường hợp dừng/giảm cấp khí do lỗi thiết bị với độ tin cậy của hệ thống đạt 100%, độ sẵn sàng đạt 99.97%, vượt so với chỉ tiêu đề ra. Công tác An ninh - An toàn - Sức khoẻ - Môi trường được thực hiện tốt với số giờ làm việc an toàn trên công trình khí KĐN là 796.772 giờ, số giờ vận hành an toàn liên tục: 8.016 giờ, 11 tháng đầu năm không xảy ra các sự cố gây dừng, giảm cấp khí.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo phương hướng hoạt động 2022 của PTGĐ PV GAS Phạm Đăng Nam

Công tác tài chính kế toán trong năm qua đã luôn tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; KĐN đã tích cực, chủ động phối hợp cùng các Ban trong việc quản lý công nợ, kiểm soát chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như hoàn thành các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong công tác thương mại, quản lý các hợp đồng khí, ngoài việc thực hiện đúng các quy định của hợp đồng mua bán khí, KĐN đã tham gia tích cực trong vai trò là thành viên các tổ đàm phán hợp đồng khí của TCT, đóng góp đáng kể trong việc xử lý các vướng mắc, tranh chấp của các hợp đồng mua bán khí với các bên.

Trong công tác hành chính – nhân sự - đào tạo – văn hóa doanh nghiệp, KĐN đã thực hiện theo đúng quy trình của TCT, công tác đào tạo chú trọng bám sát nhu cầu thực tế, đúng tiến độ, tiết giảm chi phí thông qua các giải pháp như tăng cường công tác đào tạo nội bộ, kèm cặp, giao lưu học hỏi nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn về vận hành, công tác phối hợp xử lý sự cố cho các vận hành viên các công trình khí. Công tác nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến như một điểm sáng với 43 ý tưởng sáng kiến được công nhận, 25 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất trong năm 2021, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý an toàn, vận hành, BDSC và mang lại hiệu quả kinh tế 30,3 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được triển khai mạnh mẽ với các đợt vận động ủng hộ phòng chống dịch Covid, ủng hộ người nghèo, người già neo đơn, trẻ em khó khăn…các địa phương có công trình khí đi qua, ủng hộ y tế phòng chống dịch, xây nhà đại đoàn kết… với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo TCT và KĐN đã lắng nghe những chia sẻ, ý kiến đóng góp từ NLĐ KĐN. Ông Trần Xuân Thành, Chủ tịch Công đoàn TCT đã giải đáp các thắc về quy chế đánh giá và thực hiện KPI, các chế độ phúc lợi bổ sung cho CBCNV. Ông Phạm Đăng Nam, Phó Tổng Giám đốc TCT đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách của tập thể ban lãnh đạo và người lao động KĐN; đồng thời chúc mừng công ty KĐN với những thành tựu nổi bật năm 2021 đã nêu trong báo cáo. Ông cũng đã giải đáp các ý kiến của NLĐ, đồng thời nêu lên những thách thức đối với KĐN trong năm 2022 sắp tới và đưa ra định hướng cụ thể đối với kế hoạch dài hạn về SXKD, nguồn lực tài chính, nhân sự, các dự án mới, quá trình tái cấu trúc, phát triển văn hóa doanh nghiệp PVGAS.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã đóng góp vào thành tích xuất sắc của KĐN 2021

Lắng nghe và tiếp thu những góp ý, nhận xét và ý kiến chỉ đạo Lãnh đạo TCT, ông Nguyễn Thành Minh – Quyền Giám đốc KĐN đã thay mặt Ban lãnh đạo và NLĐ KĐN cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Lãnh đạo Tổng công ty, sự phối hợp và hỗ trợ của các Ban, các đơn vị thành viên PV GAS, các đối tác, các khách hàng; Đồng thời, cam kết với tinh thần lao động nhiệt tình, sáng tạo, đoàn kết của tập thể CBCNV, phát huy những thành công của KĐN trong năm 2021, sẽ tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong năm 2022.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Công ty kêu gọi toàn bộ CBCNV nỗ lực từng bước khắc phục, cải thiện những điểm còn hạn chế; từng bước thích nghi với xu hướng thị trường với phương châm hướng tới khách hàng và đảm bảo lợi ích hài hòa của giữa các bên, tiên phong đón đầu trong công tác chuyển đổi số và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với công tác triển khai chuyển đổi số và ERP của PVGAS; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch được giao trong năm 2022. Đó cũng sẽ là món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất, ghi lại một dấu ấn đáng nhớ, kỷ niệm cho hành trình 20 năm hình thành và phát triển của Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (12/9/2002 – 12/9/2022).

Sau nửa ngày làm việc, Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội nghị đã khen thưởng cho 10 cá nhân và 03 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021, đồng thời thống nhất danh sách đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động PV GAS năm 2021.

  • KĐN triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
    Doanh nghiệp - doanh nhân - Hồ Cầm - 14:38 15/07/2021
    (TN&MT) - Để chủ động trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu sự lây lan và phá hoại của dịch bệnh, đảm bảo an ninh an toàn và hoạt động sản xuất liên tục cho các công trình khí, KĐN đã thực hiện kích hoạt phương án phòng chống dịch (PCD) cấp độ cao, đưa lực lượng sản xuất trực tiếp vào các điểm tập trung an toàn – Zone 0 kể từ ngày 09/7/2021, tuân thủ phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm và nhanh chóng ổn định tình hình”.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO