Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thống nhất mức chia cổ tức bằng tiền mặt 8%

PV| 30/06/2022 12:15

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với sự tham dự của 22 cổ đông/đại diện cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu 476.622.725 cổ phần, chiếm 95,3245% tổng số cổ phần biểu quyết.

Năm 2021, không nằm ngoài khó khăn chung của cả nước, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng cũng chịu tác động lớn từ COVID-19. Công tác vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị gặp nhiều khó khăn khi phải đảm bảo các quy định phòng chống dịch vào thời điểm COVID-19 diễn biến căng thẳng.

toan-canh-hoi-nghi.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, các nhà máy điện mặt trời đồng loạt đưa vào vận hành thương mại khiến hệ thống hạn chế huy động các tổ máy nhiệt điện than. Nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 2, các cấp các ngành, cùng sự quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của Ban lãnh đạo và đội ngũ CBCNV, Nhiệt điện Hải Phòng đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với sản lượng điện sản xuất 7,32 tỷ kWh điện (đạt 102,29 %).

ban-chu-toa-chu-tri-dai-hoi.jpg
Ban chủ tọa chủ trì Đại hội

Đặc biệt, trong năm 2021, công tác sửa chữa lớn của HND đã đặt được những thành công đáng ghi nhận khi công tác đại tu hoàn thành vượt tiến độ hơn 05 ngày, công tác trung tu vượt tiến độ 07 ngày. Các tổ máy sau sửa chữa lớn vận hành an toàn, ổn định.

ong-duong-son-ba-tong-giam-doc-hnd-bao-cao-ket-qua-san-xuat-kinh-doanh-nam-2021-va-ke-hoach-nam-2022-truoc-dai-hoi.jpg
Ông Dương Sơn Bá – Tổng Giám đốc HND báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 trước đại hội

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của HND đã thông qua: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Mức lương, thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và dự kiến mức lương, thù lao năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;… Đại hội cũng đã thông qua mức chia cổ tức bằng tiền mặt trong năm 2021 của HND là 8% vốn điều lệ.

lanh-dao-tong-cong-ty-tang-hoa-hoi-dong-quan-tri-cong-ty.jpg
Lãnh đạo Tổng Công ty tặng hoa Hội đồng Quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã bầu Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 05 thành viên (nhiệm kỳ 2022-2027). Trong đó, ông Tạ Công Hoan - Người đại diện phần vốn góp của EVNGENCO2 được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT HND nhiệm kỳ 2022- 2027 tại phiên họp thứ nhất của HĐQT Công ty. Năm 2022, công ty đặt mục tiêu sản xuất hơn 7,5 tỷ kWh điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng thống nhất mức chia cổ tức bằng tiền mặt 8%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO