--Quảng cáo---

Công ty BSR đạt dấu mốc lịch sử - 35 triệu giờ công an toàn

Doanh nghiệp - doanh nhân - PV - 17:01 14/07/2022

Ngày 10/7/2022, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã đạt được dấu mốc lịch sử - 35 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động mất ngày công (tính từ ngày 02/6/2014).

Nỗ lực, tuân thủ, đoàn kết vì mục tiêu an toàn

Để có được thành tích trong công tác An toàn Sức khỏe Môi trường (ATSKMT) như trên là sự cam kết của các cấp lãnh đạo BSR cho công tác đảm bảo an toàn; là sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết và trên hết là tinh thần làm việc sáng tạo, ý thức tuân thủ các quy định, quy trình, hướng dẫn an toàn của mỗi người lao động khi làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

1-1-.jpg
Nhân sự BSR đoàn kết, kỷ cương, làm việc an toàn

Với đặc thù của nhà máy sản xuất, chế biến xăng dầu nên Nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ và tai nạn lao động.

Nhận thức rõ điều đó và được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), BSR đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, chương trình nhằm kiểm soát an toàn như: Đẩy mạnh việc làm giàu văn hóa an toàn với nhiều chương trình, hoạt động cụ thể được triển khai trong Công ty và lan tỏa đến các Nhà thầu; Tiếp tục xem xét, cải tiến để hoàn thiện hệ thống quản lý ATSKMT; Tổ chức đào tạo huấn luyện về an toàn cho CBCNV BSR và Nhà thầu làm việc tại Nhà máy; Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng công tác đảm bảo ATSKMT; Tổ chức khen thưởng, động viên người lao động làm việc an toàn;…

BSR đã tập trung xây dựng hệ thống quản lý an toàn và được DNV đánh giá chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của Tiêu chuẩn OSHAS 18001:2007 và ISO 14001:2005 vào ngày 08/3/2011. Hệ thống quản lý an toàn BSR cũng đã được đơn vị BSI đánh giá tái chứng nhận đáp ứng các Tiêu chuẩn ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 vào ngày 19/02/2020, với 115 quy trình, hướng dẫn chuyên môn về an toàn, sức khỏe, môi trường, PCCC. Ngoài ra, hệ thống quản lý ATSKMT của BSR còn được đánh giá bởi các đơn vị thứ 3 như PSRG (USA), Dupont Sustainable Solution để tìm cơ hội cải tiến liên tục.

BSR đã xây dựng 125 kịch bản ứng phó sự cố và cứu nạn cứu hộ và định kỳ thực tập. Hàng năm, BSR đã tổ chức 70 - 80 đợt thực tập Phòng cháy chữa cháy, tràn dầu và tràn đổ hóa chất; 100% các thiết bị/hệ thống quan trọng được kiểm tra phát hiện và những hỏng hóc được đề xuất khắc phục kịp thời; lực lượng chữa cháy chuyên ngành được đào tạo/tập luyện kỹ năng PCCC&CNCH. 

BSR đã thành lập Đội PCCC cơ sở với 50 nhân sự. Đội PCCC làm việc theo chế độ 2 ca 4 kíp thường trực 24/24h tại Nhà máy để ứng phó kịp thời với các sự cố xảy ra. Đội PCCC thường xuyên được Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi đào tạo, huấn luyện và tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước, học hỏi kinh nghiệm trong công tác an toàn, PCCC từ các chuyên gia nước ngoài.

2.jpg
Hàng năm, Hội thi tay nghề BSR là dịp để lực lượng PCCC chuyên ngành rèn luyện, nâng cao nghiệp vụ

Công ty cũng đã thành lập Đội PCCC kiêm nhiệm tại các khu vực sản xuất với 160 chiến sĩ là CBCNV trực tiếp vận hành và bảo dưỡng tại Nhà máy. Những cán bộ này được tổ chức đào tạo, huấn luyện kỹ năng PCCC và ứng cứu sự cố nhằm đáp ứng yêu cầu ứng phó sự cố tại chỗ, kịp thời khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Về công tác đào tạo, tính từ năm 2021 cho đến nay, Công ty BSR đã tổ chức 65 khóa đào tạo ATSKMT cho 9117 lượt CBNV với 51.067 giờ công, trung bình mỗi CBCNV đạt 34 giờ công/người/năm. 

BSR cũng triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý an ninh, an toàn như: nâng cấp chức năng quản lý tai nạn sự cố; quản lý thiết bị PCCC, thiết bị an toàn; triển khai việc xử lý các khuyến nghị về an toàn; quản lý tình trạng kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị,… trên phần mềm CMMS. Ngoài ra, còn có các hệ thống như CPMS cho đăng ký ra vào Nhà máy, học và thi thông qua hệ thống E-Test/Elearning.

Chú trọng xây dựng văn hóa an toàn

35 triệu giờ công an toàn của BSR được lấy mốc từ ngày 02/6/2014 và nhân sự nhà thầu đóng góp khoảng 30% giờ công an toàn. Đến ngày 30/11/2015, BSR đạt 5 triệu giờ công an toàn; ngày 28/2/2017 là 10 triệu giờ công an toàn, ngày 08/1/2018 là 15 triệu giờ công an toàn và đến ngày 25/2/2019 BSR đạt 20 triệu giờ công an toàn. BSR tiếp tục đạt các dấu mốc 25 triệu giờ công an toàn vào ngày 27/4/2020; mốc 30 triệu vào 10/3/2021 và nay đạt mốc 35 triệu giờ công vào 10/7/2022.

3.jpg
Một buổi “HSE MASS TOOLBOX TALK”  ngắn trước khi bắt tay vào công việc của nhân sự nhà thầu

BSR từng bước xây dựng văn hóa an toàn với nhiều chương trình, hoạt động được triển khai trong Công ty và lan tỏa đến các Nhà thầu, cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý ATSKMT; Tổ chức đào tạo huấn luyện về an toàn cho CBCNV và nhân sự nhà thầu làm việc tại Nhà máy, thực hiện công tác giám sát đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công, bảo dưỡng sửa chữa, tổ chức họp định kỳ về công tác ATSKMT với nhà thầu thường xuyên làm việc tại Nhà máy.

Văn hóa an toàn tại BSR được xây dựng dựa trên nền tảng cơ bản đó là: Sự cam kết của lãnh đạo về an toàn; sự quan tâm chia sẻ các mối nguy hiểm, các tác động của nó đối với con người, môi trường và máy móc thiết bị; đánh giá thực tế và linh hoạt các nguyên tắc phòng ngừa mối nguy hiểm, và sự phản ánh liên tục khi thực hiện thông qua phân tích, giám sát, và thông tin phản hồi từ người lao động. 

BSR thường xuyên tổ chức chương trình “HSE MASS TOOLBOX TALK” với chủ đề theo tháng cho nhân sự nhà thầu xoay quanh các vấn đề làm việc an toàn trong NMLD Dung Quất như: Làm việc trên cao, làm việc trong không gian hạn chế, làm việc khi trời nắng nóng, làm việc với giàn giáo, tăng cường văn hóa an toàn trước khi làm việc… Chương trình đã cung cấp cho nhân sự nhà thầu những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về công tác an toàn trong NMLD Dung Quất.

Tháng 5/2013, BSR triển khai áp chương trình SAO (quan sát hành vi an toàn) trong toàn Công ty. Tính đến nay đã có 244.500 thẻ SAO được ban hành với chất lượng các nội dung quan sát trong thẻ ngày càng tăng, góp phần nâng cao ý thức và kỷ luật về an toàn cho người lao động, giảm thiểu rủi ro cho con người, cho Nhà máy và Công ty. Thông qua chương trình SAO, đã có 13.753 khuyến nghị được các bộ phận liên quan tổ chức khắc phục xử lý. Ngoài ra, đây cũng là công cụ để phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể người lao động trong việc nhận diện và kiểm soát các mối nguy hiểm, góp phần cải thiện môi trường làm việc an toàn.

Trong năm 2022 và những năm tiếp theo, nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của BSR là vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định và hiệu quả trong bối cảnh Nhà máy thực hiện Bảo dưỡng tổng thể lần 5 với hơn 4000 nhân sự tham gia và thiên tai ngày càng khắc nghiệt hơn. 

Tổng Giám đốc BSR Bùi Ngọc Dương nhận định: “Dấu mốc 35 triệu giờ công an toàn không có tai nạn lao động gây mất ngày công trong bối cảnh hiện nay là thành quả của quá trình xây dựng và cải tiến văn hoá an toàn liên tục. Chúng tôi tin tưởng văn hoá an toàn sẽ tiếp tục được củng cố và phát huy ở mỗi người lao động BSR. Tập thể Ban lãnh đạo, người lao động BSR, Nhà thầu và đối tác của BSR cùng chung tay cam kết: “Tôi chịu trách nhiệm an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và Nhà máy” để cùng nhau xây dựng và tiến đến những mục tiêu an toàn cao hơn, bền vững hơn”.

Phát huy truyền thống tốt đẹp cùng các thành tích đã đạt được trong chặng đường đã qua và tiếp tục hành trình với mục tiêu không tai nạn lao động mất ngày công, BSR và nhà thầu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, cải tiến không ngừng các biện pháp làm việc an toàn để vượt qua các khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu: “Đi làm an toàn, làm việc an toàn để trở về nhà hạnh phúc cùng gia đình”.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO