--Quảng cáo---

Công đoàn PV GAS sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 – 2022

Doanh nghiệp - doanh nhân - Hồ Cầm - 15:07 11/11/2020

(TN&MT) - Vào ngày 10/11/2020, tại trụ sở PV GAS - TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết - đánh giá hoạt động Công đoàn nửa đầu Nhiệm kỳ và đề ra phương hướng nhiệm vụ nửa cuối Nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội nghị vinh dự đón tiếp đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN); đồng chí Dương Mạnh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy PVN - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS; các đồng chí đại diện Ban lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc PV GAS; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, Đoàn Thanh niên, Hội CCB Tổng công ty.

Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc PV GAS phát biểu tại Hội nghị

Nỗ lực và quyết tâm vì sự phát triển của Tổng công ty

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn đã thay mặt Ban chấp hành (BCH) Công đoàn PV GAS báo cáo sơ kết hoạt động nửa Nhiệm kỳ 2017 – 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối Nhiệm kỳ 2020 – 2020; đồng chí Trần Thị Hoàng Anh – Phó Chủ tịch Công đoàn đọc Báo cáo kiểm điểm BCH Công đoàn nửa Nhiệm kỳ qua.

Theo đó, trong nửa đầu Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Công đoàn trong PV GAS đã nỗ lực trên các mặt công tác và cơ bản hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ III, Nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. BCH luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy TCT, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm vụ SXKD và yêu cầu phát triển của TCT, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể để tổ chức, triển khai các hoạt động, phong trào; Xây dựng tập thể người lao động đoàn kết, năng động, sáng tạo, luôn hăng hái thi đua, đóng góp tích cực xây dựng TCT ngày càng phát triển. Đây là một sức mạnh và lợi thế quan trọng để tập thể NLĐ PV GAS thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD hàng năm, cũng như triển khai thành công, hiệu quả các hoạt động đoàn thể, các phong trào thi đua trong thời gian qua; góp phần giữ vững vị trí lá cờ đầu ngành Dầu khí.

Hàng năm, Công đoàn phát động phong trào đóng góp ý tưởng giải pháp, góp phần thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến trong toàn TCT phát triển mạnh mẽ. Giai đoạn 2017 - 2020, có 454 sáng kiến được áp dụng vào thực tế với giá trị làm lợi hơn 1.200 tỷ đồng. Công đoàn tích cực tham gia xây dựng VHDN PV GAS; phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể khác cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, chăm lo và duy trì ổn định nhiều chế độ chính sách có lợi cho NLĐ; Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên và tạo điều kiện để NLĐ học tập, nâng cao trình độ; Tổ chức nhiều hoạt động, tạo sân chơi bổ ích cho NLĐ rèn luyện, tăng cường đoàn kết, hợp tác trong công việc.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị của Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đã phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị NLĐ hàng năm; tham gia xây dựng và giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến NLĐ, kịp thời thăm hỏi động viên, hỗ trợ cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, cán bộ hưu trí khó khăn,… và tích cực tham gia thực hiện công tác ASXH, lan tỏa nét văn hóa tốt đẹp của PV GAS.

Với nỗ lực đó, liên tục từ 2017 - 2019, Công đoàn PV GAS đều vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ Thi đua xuất sắc toàn diện trong phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn; Xây dựng tập thể NLĐ đoàn kết, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực đóng góp vào thành tích chung TCT liên tục nhiều năm liền hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD được giao.

Tại Hội nghị, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn PV GAS cũng đã trình bày các tham luận về: Bài học kinh nghiệm thúc đẩy phong trào đóng góp ý tưởng sáng kiến (Công đoàn KVT); Tham gia công tác ATVSLĐ và quản lý mạng lưới ATVSV (Công đoàn KĐN); Tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp (Công đoàn KCM). Các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả các mặt hoạt động của tổ chức công đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo 2020 – 2022 và cả nhiệm kỳ III.

Quyết tâm hoàn thành kế hoạch và nhiệm vụ cả Nhiệm kỳ

Trong nửa cuối Nhiệm kỳ 2020 – 2022, xác định đây là giai đoạn bản lề, PV GAS tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do giá dầu giảm sâu và dịch bệnh Covid -19, các nguồn khí trong nước đang suy giảm nhanh buộc phải huy động nhiều hơn nguồn khí giá cao; sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường; chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một lớn; nhiều dự án mới có nhu cầu vốn lớn, tiến độ gấp, cần phải tập trung và huy động nguồn lực lớn để đảm bảo tiến độ… Bối cảnh đó, đòi hỏi tập thể NLĐ phải tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu để cùng vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn này, BCH Công đoàn PV GAS định hướng sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Công đoàn cấp trên, phối hợp triển khai các hoạt động vì mục tiêu chung: Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ.

Trao tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Công đoàn DKVN cho Công đoàn PV GAS

Sau khi nghiên cứu thảo luận, Hội nghị thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động Công đoàn TCT giai đoạn 2020 – 2022: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn nhằm nâng cao chất lượng và năng lực tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; vận động NLĐ tăng cường đoàn kết, xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dựng VHDN, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành vượt mức KH SXKD hàng năm của TCT; Phối hợp chăm lo việc làm, cải thiện điều kiện lao động và môi trường làm việc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ; Động viên và tạo điều kiện để người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ; Tổ chức các họat động văn hóa, thể thao, tạo sân chơi bổ ích, tăng cường giao lưu, đoàn kết, hợp tác trong công việc; Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung vào các phong trào gắn liền với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của TCT như: Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; Phong trào thi đua hoàn thành vượt mức KH SXKD hàng năm, thi đua nước rút hoàn thành các dự án trọng điểm; Phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ", phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,…

Công đoàn PV GAS cũng tiếp tục chú trọng công tác ATVSLĐ; Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV; góp phần đảm bảo các hoạt động SXKD luôn an toàn, liên tục, hiệu quả; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào đóng góp ý tưởng, giải pháp, phát huy sáng kiến cải tiến, thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm chống lãng phí một cách thiết thực; Xây dựng đội ngũ nữ CBCNV giỏi việc nước đảm việc nhà. Nhiệm kỳ này, Công đoàn PV GAS phấn đấu đạt danh hiệu “Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 100 % các Công đoàn trực thuộc đạt tiêu chuẩn “Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Có trên 600 sáng kiến cải tiến được áp dụng, triển khai hiệu quả vào hoạt động SXKD; 100 % ATVSV được đào tạo và nắm vững kiến thức về ATVSLĐ trước khi nhận nhiệm vụ; 100% người lao động được tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội qui, qui chế của Tập đoàn và TCT; 100% người lao động được khám sức khỏe định kỳ theo qui định; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, trên 90% cán bộ công đoàn không chuyên trách được bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn; Giới thiệu trên 100 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; 100% đơn thư khiếu nại liên quan đến quyền lợi của người lao động được giải quyết, xử lý kịp thời, thỏa đáng.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nghiêm Thùy Lan và đồng chí Dương Mạnh Sơn đều đánh giá cao sự đóng góp và những nỗ lực vượt khó của Công đoàn PV GAS – một trong những Công đoàn lớn nhất và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong đại gia đình Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Các vị lãnh đạo đã thẳng thắn chia sẻ các nhận định về hoạt động công đoàn và phong trào lao động; vạch ra những hướng đi tích cực, đề cao tính chủ động và tạo hiệu quả mới cho hoạt động công đoàn, gắn kết hơn nữa sự phát triển của doanh nghiệp với tinh thần cống hiến và chia sẻ của NLĐ, khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò cầu nối của Công đoàn trong bối cảnh mới.

Hội nghị giao cho BCH Công đoàn PV GAS tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công đoàn DKVN, Lãnh đạo Tổng công ty và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị để hoàn chỉnh các văn kiện Hội nghị; Xây dựng chương trình và kế hoạch hoạt động cụ thể hàng năm; Cập nhật, bổ sung các quy chế, qui định cho phù hợp với tình hình thực tế và triển khai tổ chức thực hiện. Dịp này, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho Công đoàn PV GAS; tặng Bằng khen cho 4 công đoàn cơ sở tiêu biểu xuất sắc của Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ, Công ty Khí Cà Mau, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn; khen thưởng 19 cá nhân là cán bộ công đoàn tiêu biểu cấp ngành giai đoạn 2017 – 2020. 10 tập thể công đoàn tiêu biểu xuất sắc và 25 cá nhân là cán bộ công đoàn tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2020 nhận khen thưởng cấp Công đoàn TCT.

Công đoàn PV GAS cũng đã trao Khen thưởng cho các tập thể đã có thành tích trong phong trào thi đua triển khai các dự án trọng điểm; phối hợp thực hiện kiểm soát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo các dự án trọng điểm đạt kết quả cao về tiến độ và chất lượng tại Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh, Dự án Sao vàng – Đại Nguyệt và Dự án LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải.

Kết thúc Hội nghị, BCH Công đoàn PV GAS đã kêu gọi các cấp Công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong Tổng Công ty phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn TCT lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Công đoàn DKVN lần thứ VI, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của TCT và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO