Cơ sở dữ liệu đất đai - kết nối quản lý và minh bạch thị trường bất động sản: Hà Nội hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân

Thanh Tùng| 16/08/2022 10:33

(TN&MT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội đang nỗ lực, phấn đấu hoàn thành công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ, kê khai đăng ký đất đai, xây dựng CSDLĐĐ của 27 quận, huyện, thị xã trong năm 2022.

Cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố

Theo báo cáo của Sở TN&MT Hà Nội, ngày 27/11/2014, UBND Thành phố có Quyết định số 6264/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của TP. Hà Nội (Dự án). Tiếp đó, ngày 29/9/2021, UBND Thành phố có Quyết định 4287/QĐ-UBND điều chỉnh thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2015 - 2022. Hiện nay, Dự án được thực hiện trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội, trừ 3 huyện Đan Phượng, Quốc Oai, Ứng Hòa đã triển khai trong Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP).

Đánh giá về kết quả triển khai thực hiện Dự án tại TP. Hà Nội, ông Phạm Văn Tình - Trưởng phòng Đăng ký thống kê đất đai (Sở TN&MT Hà Nội) cho biết, đối với công tác đo đạc, số hóa chỉnh lý bản đồ, xây dựng cơ sở dữ liệu, hiện Dự án đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn 27 quận huyện thuộc phạm vi Dự án. Đến nay, đã cơ bản thực hiện hạng mục đo đạc tại 27/27 địa bàn thuộc phạm vi Dự án.

anh-bai-ha-noi-1.jpg

Các công chức Phòng Đăng ký thống kê đất đai (Sở TN&MT Hà Nội) đang cập nhật các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hống kê, kiểm kê... lên phần mềm. Ảnh: Thanh Tùng

Theo ông Phạm Văn Tình, sau khi có văn bản số 340/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 22/1/2021 của Bộ TN&MT, Sở TN&MT Hà Nội đã chủ động phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai, cài đặt thử nghiệm 2 phần mềm VBDLIS của Tập đoàn Viettel và iLIS của Tập đoàn VNPT. Đến nay, đối với phần mềm VBDLIS, Sở đã cho chạy thử nghiệm tại quận Hoàn Kiếm. Đồng thời, tổ chức tập huấn 2 lần để tìm hiểu khả năng đáp ứng của phần mềm VBDLIS.

Đối với phần mềm iLIS, Sở TN&MT Hà Nội đã phối hợp cùng Công ty VNPT làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mỹ Đức để hướng dẫn, chuyển giao sử dụng phần mềm VNPT iLIS. Đồng thời, vận hành chạy thử phần mềm VNPT iLIS trên địa bàn xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức.

Trưởng phòng Đăng ký thống kê đất đai Phạm Văn Tình cho rằng, CSDLĐĐ đóng vai trò quan trọng trong cải thiện môi trường kinh doanh của thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, góp phần cải cách TTHC, tăng tính minh bạch trong quản lý đất đai. Quá trình triển khai trên địa bàn thành phố cho thấy, hệ thống phần mềm có nhiều tiện ích tốt, giúp Sở cập nhật đầy đủ các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê, kiểm kê, giá đất và chuẩn hóa phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai.

Tăng cường phối hợp hoàn thành Dự án

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai Dự án, Sở TN&MT Hà Nội cho biết cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 bắt đầu từ cuối năm 2019 gây gián đoạn, làm chậm tiến độ thực hiện Dự án. Mặt khác, đất đai biến động liên tục theo nhu cầu cho tặng, chuyển nhượng, chia tách, theo các dự án khác được phê duyệt, điều chỉnh dẫn đến tăng các công việc, thời gian đơn vị thi công phải hiệu chỉnh biên tập nội nghiệp bản đồ. Hơn thế, sản phẩm bản đồ địa chính trên địa bàn TP. Hà Nội được hình thành qua nhiều thời kỳ lịch sử, bằng nhiều phương pháp quản lý, công nghệ khác nhau, trên các hệ quy chiếu không đồng nhất. Vì vậy, đòi hỏi cần thời gian để biên tập, chỉnh lý lại…

Trước những thách thức nêu trên, để hoàn thành mục tiêu xây dựng CSDLĐĐ trong năm 2022, thời gian tới, Sở TN&MT Hà Nội sẽ phối hợp đơn vị thi công, kiểm tra nghiệm thu xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, tập trung phối hợp UBND các xã, người dân để thực hiện kê khai đăng ký đất đai, cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng CSDLĐĐ theo quy định. Theo ông Phạm Văn Tình, UBND cấp huyện cần chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát kết quả đo đạc bản đồ địa chính của xã để thông báo cho người sử dụng đất thực hiện việc kê khai, đăng ký. Chỉ đạo Phòng TN&MT, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp với UBND cấp xã và đơn vị tư vấn tập trung hoàn thiện các thủ tục kê khai đăng ký theo quy định. Đồng thời, cử cán bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc theo địa bàn các xã và bố trí lịch trực tiếp tham gia công tác kê khai, đăng ký cùng với cấp xã để hoàn thiện các thủ tục kê khai đăng ký theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị tư vấn cần rà soát toàn bộ các thửa đất đã được đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn cấp xã để phối hợp với UBND cấp xã, khu dân cư và người sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ kê khai, đăng ký để trình UBND cấp xã, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện xác nhận, đăng ký theo thẩm quyền. Thống nhất với UBND cấp xã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể việc kê khai đăng ký, lịch xét duyệt của UBND cấp xã đối với những thửa đất chưa được kê khai, đăng ký và thông báo cho các chủ sử dụng đất thực hiện việc kê khai và cung cấp các giấy tờ để thực hiện theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ sở dữ liệu đất đai - kết nối quản lý và minh bạch thị trường bất động sản: Hà Nội hướng đến mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO