--Quảng cáo---

Chủ động quy hoạch điều tra cơ bản địa chất và khoáng sản giai đoạn 2021 – 2025

Tài nguyên - Mai Đan - 15:23 10/09/2020

(TN&MT) - Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đối với Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tại cuộc họp về kế hoạch dự toán năm 2021 và kế hoạch 2021 – 2025 của Tổng cục.

  1.  

Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo kế hoạch dự toán năm 2021, ông La Thanh Long – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) cho biết: Dự kiến kế hoạch năm 2021 của Tổng cục nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) về lĩnh vực địa chất khoáng sản; triển khai các nhiệm vụ theo “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến 2030” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 13/8/2013; hoàn chỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đánh giá 10 năm thực hiện chiến lược khoáng sản đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 để đề xuất, điều chỉnh Chiến lược khoáng sản đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Những định hướng chủ yếu trong năm tới là: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực địa chất khoáng sản, trong đó tập trung xây dựng các VBQPPL theo chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ Tài nguyên và Môi trường; tập trung thi công các dự án điều tra, đánh giá các khoáng sản đã được Chính phủ giao; tổ chức thi công các đề án điều tra địa chất, đánh giá khoáng sản theo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; triển khai các nhiệm vụ đặc thù và các nhiệm vụ khác; thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực sự nghiệp khoa học công nghệ; thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực hợp tác Quốc tế, trong đó có dự án trong khuôn khổ hợp tác với Cộng hòa DCND Lào, Campuchia.

Theo ông La Thanh Long, trong năm 2021, Tổng cục sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ kế hoạch chính. Cụ thể, vốn sự nghiệp kinh tế gồm: 11 nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất chuyển tiếp cấp Bộ; 4 nhiệm vụ Chính phủ; 15 nhiệm vụ đặc thù. Vốn sự nghiệp môi trường gồm: 5 nhiệm vụ chuyển tiếp; 2 nhiệm vụ đặc thù. Vốn sự nghiệp khoa học gồm: 18 đề tài chuyển tiếp; 12 nhiệm vụ mở mới; xây dựng 28 quy chuẩn kỹ thuật và một số nhiệm vụ hoạt động khoa học công nghệ khác. Nguồn vốn ODA của Việt Nam giúp Lào, Campuchia có 1 nhiệm vụ chuyển tiếp.

“Để hoàn thành các mục tiêu đặt ra trong năm 2021 cũng như trong giai đoạn 2021 - 2025, Tổng cục sẽ chú trọng vào các giải pháp như: Kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường công tác đầu tư phát triển, nâng cao năng lực về cơ sở vật chất và trang thiết bị; thực hiện các giải pháp thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế đa phương và song phương; thực hiện đổi mới phương thức quản lý và cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản” - ông La Thanh Long nhấn mạnh.

Ông La Thanh Long – Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) báo cáo kế hoạch dự toán năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên yêu cầu Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và phải cân đối theo khả năng kinh phí của nhà nước.

Theo Thứ trưởng, Tổng cục cần tập trung và chủ động vào quy hoạch điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản trong giai đoạn 2021 – 2025 với lộ trình từng bước.

Về sự nghiệp khoa học của Tổng cục, Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng cần triển khai theo hướng các Viện tập trung làm các nhiệm vụ khoa học, các Cục thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp nói chung tiến hành các sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường.

Với sự nghiệp kinh tế, Thứ trưởng đề nghị tập trung thực hiện tốt khối lượng và dự toán năm 2020 của đề án “Điều tra, đánh giá tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện nền bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển kinh tế xã hội”. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Tổng cục làm rõ hơn phần tổng kết giữa kỳ của đề án này, từ đó có đánh giá về đề án để rút kinh nghiệm triển khai khối công việc những năm còn lại và chuẩn bị cho công tác triển khai đề án “Đánh giá tổng thể về khoáng sản vùng Trung Trung Bộ phục vụ phát triển kinh tế xã hội”.

Đối với các dự án khác được Chính phủ giao như dự án “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam” (dự án 47-ĐCCT), Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhất trí với đề xuất của Tổng cục về việc chuyển đổi kinh phí từ Dự án Bay đo từ - trọng lực tỷ lệ 1:250.000 biển và hải đảo Việt Nam sang Dự án này, đồng thời yêu cầu Tổng cục cố gắng hoàn thiện thủ tục sớm để kết thúc dự án với dự toán khối lượng trong năm 2020.

Toàn cảnh cuộc họp

“Đối với các nhiệm vụ và công việc khác còn dở dang, Tổng cục phải hoàn thiện ngay, có báo cáo đầy đủ và chi tiết về góp vốn của tổ chức, cá nhân theo Thông tư 61/2017/TT-BTNMT Quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế” – Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong giai đoạn tới, Thứ trưởng Trần Quý Kiên yêu cầu Tổng cục rà soát lại để tinh gọn bộ máy tổ chức và nhất trí với cơ cấu các Liên đoàn thuộc Tổng cục khoảng 150 người, không quá 3 phòng quản lý nghiệp vụ…


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO