--Quảng cáo---

Chi cục Môi trường Thanh Hóa: Nhiều giải pháp để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường

Tin tức - 10:49 13/05/2019

(TN&MT) - Trong những năm qua, Chi cục Môi trường (Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thanh Hóa) đã có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện công tác quản lý môi trường như: Cải cách hành chính về môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh… Nhờ đó, đã giảm thiểu đáng kể các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vi phạm ô nhiễm môi trường, góp phần phát triển nền kính tế xanh

Theo Báo cáo của Chi cục Môi trường tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2017 đến nay Chi cục đã tham mưu cho Giám đốc sở trình UBND tỉnh ban hành nhiều Kế hoạch, quyết định liên quan đến môi trường như: Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 23/02/2017 về xử lý các điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2017; Quyết định số 721/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 về ban hành quy định về thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017-2021; Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 ban hành quy định về vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 4644/QĐ-UBND ngày 22/11/2018 về việc phê duyệt thiết kế, dự toán Dự án đầu tư xây dựng hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động, cố định tại Khu kinh tế Nghi Sơn và một số khu vực trọng điểm của tỉnh. Kế hoạch triển khai các hoạt động BVMT trong “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn...

Ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường Thanh Hóa chủ trì Hooijj nghị Tổng kết công tác phối hợp BVMT
Ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Chi cục Môi trường Thanh Hóa chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp BVMT

Phối hợp hành động BVMT phục vụ phát triển bền vững với 15 ban, ngành, đoàn thể để đánh giá kết quả đạt được và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, nhằm triển khai tuyên truyền rộng rãi tới các tầng lớp nhân dân; thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng lên.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn. Năm 2017 tổ chức hội thảo “Tăng cường vai trò của cộng đồng trong công tác BVMT và quản lý tài nguyên thiên nhiên”; Tổ chức lễ phát động trồng cây xanh tại Khu xử lý rác thải xã Đông Nam, huyện Đông Sơn. Năm 2018 đã tổ chức mít tinh hưởng ứng tại huyện Hậu Lộc, sau lễ mít tinh đã ra quân làm sạch bãi biển, thu gom, xử lý hết khối lượng rác khổng lồ tại khu vực rừng ngập mặn và ven bờ biển của huyện Hậu Lộc.

Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam dọn dẹp sạch rác thải nhựa và túi nilon các xã ven biển Hậu Lộc
Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam dọn dẹp sạch rác thải nhựa và túi nilon các xã ven biển Hậu Lộc

Nhờ đó, công tác BVMT được nâng cao rõ rệt, số lượng các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm môi trường giảm, hoàn thành Kế hoạch giám sát môi trường tại 90 cơ sở, doanh nghiệp sau khi có quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM và đề án BVMT; lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và kiến nghị xử lý đối với các hành vi vi phạm, cụ thể: Tổ chức kiểm tra tại 90 cơ sở, xử phạt 04 đơn vị, tổng số tiền phạt là 115 triệu đồng; Năm 2018 kiểm tra tại 90 cơ sở, xử phạt 6 đơn vị, tổng số tiền phạt là 84,5 triệu đồng, ngoài ra đã tổ chức, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại 27 cơ sở giặt bao bì trên địa bàn xã Thái Hòa (Triệu Sơn), xử lý vi phạm hành chính đối với 26 đơn vị với tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 792 triệu đồng, tổ chức kiểm tra, giải quyết 51 sự vụ, xử lý vi phạm hành chính đối với 05 đơn vị số tiền 197,5 triệu đồng; quý I/2019 kiểm tra tại 10 cơ sở.

Các Đại biểu và Đoàn viên thanh niên thực hiện chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Các Đại biểu và Đoàn viên thanh niên thực hiện chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Cùng với Sở NN&PTNT, Công an tỉnh, UBND huyện Hậu Lộc, các xã có liên quan kiểm tra, xác minh nguyên nhân ngao chết tại xã Hải Lộc và Đa Lộc, huyện Hậu Lộc báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với UBND huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc và các xã liên quan kiểm tra, xác minh nguyên nhân cá tự nhiên chết tại sông Âm; Kiểm tra việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, chế biến giấy trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Quan Hóa, Bá Thước; Kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; công tác BVMT tại các cơ sở khai thác, chế biến, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Chi cục đã Kiểm tra công tác BVMT đối với một số cơ sở sản xuất trong KCN Hoàng Long; qua đó xác định nguyên nhân gây hiện tượng cá chết bất thường tại sông Goòng đoạn chảy qua phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa. Qua kiểm tra, Sở đã kiến nghị xử lý vi phạm hành chính đối 02 đơn vị (Công ty TNHH Aleron Việt Nam và Công ty TNHH Roll Sport Việt Nam), tổng số tiền 1.370 triệu đồng; Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản tại 06 huyện, thành phố ven biển

Phối hợp với UBND huyện Triệu Sơn tổ chức, kiểm tra tại 27 cơ sở giặt bao bì trên địa bàn xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn, đề nghị Chánh Thanh tra Sở ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 26/27 đơn vị, tạm dừng hoạt động 06 tháng đối với 21/27 đơn vị, tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là 792 triệu đồng; Phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc thực hiện Luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, chế biến giấy trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Quan Hóa, Bá Thước; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; công tác BVMT tại các cơ sở khai thác, chế biến, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Các Đại biểu và Đoàn viên thanh niên thực hiện chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
Các Đại biểu và Đoàn viên thanh niên thực hiện chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát và xác nhận hệ thống xử lý nước thải, khí thải của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn phục vụ xác nhận việc hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành chính thức. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xem xét để cấp Giấy xác nhận.

Theo ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng, Chi cục Môi trường Thanh Hóa cho biết: Chi cục sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm BVMT cho mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo ĐTM, đề án BVMT, xác nhận bản cam kết BVMT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh, kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền những cơ sở, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BVMT. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động BVMT, huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế đầu tư cho BVMT, thu gom, tái chế và xử lý chất thải rắn...

Đặc biệt, vừa qua Chi cục đã tham mưu cho Sở và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 198/KH-UBND ban hành Kế hoạch “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh. Chi cục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 với phương châm loại bỏ rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh nhất là ở bãi biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, cùng các Khu lịch và trên địa bàn Khu dân cư.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO