Xã hội

Câu chuyện giảm nghèo ở Mường Nhé

Trần Hương 24/04/2024 15:55

(TN&MT) - Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của địa phương. Vì thế trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé đã nỗ lực không ngừng, tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đời sống cho người dân. Để đánh giá lại công tác này và đề ra một số giải pháp giảm nghèo trong thời gian tới, PV Báo TN&MT đã có buổi phỏng vấn ông Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện ủy, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

PV: Thưa ông! Ông đánh giá thế nào về tác động của các Chương trình mục tiêu quốc gia đối với đời sống Nhân dân tại huyện Mường Nhé?

Ông Bùi Minh Hải: Mường Nhé là huyện biên giới, những năm qua công tác giảm nghèo luôn được Ðảng bộ, chính quyền huyện Mường Nhé quan tâm. Đặc biệt trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, huyện Mường Nhé đã đạt những thành tựu đáng mừng, đời sống Nhân dân nhất là khu vực vùng cao, biên giới ngày càng ấm no, đủ đầy hơn; tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 47,30% giảm 7,47% so với năm 2023.

Cơ sở hạ tầng tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS được cải thiện rõ rệt, hệ thống điện - đường - trường - trạm, các công trình phúc lợi (trường học, trạm y tế, điện, nước, thủy lợi, nhà văn hóa...) được đầu tư đồng bộ, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới.

a1...jpg
Ông Bùi Minh Hải, Bí thư Huyện ủy, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Xác định triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững là cơ hội, tiền đề để đồng bào các DTTS có thêm tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội... Vì thế, ngay từ khi triển khai, cấp ủy, chính quyền huyện Mường Nhé đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trọng tâm, trọng điểm.

Ðặc biệt, các chương trình, dự án khi triển khai đã từng bước phát huy hiệu quả, mở ra cơ hội để người nghèo phát triển sản xuất, kinh doanh, tự tạo việc làm và có thu nhập ổn định. Nhiều mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi ngành nghề đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

Các chương trình 30a, 135, 167, xây dựng nông thôn mới, xây dựng kinh tế vùng biên giới, cùng với các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo về y tế, giáo dục, tín dụng ưu đãi và nguồn xã hội hóa… Thông qua các hoạt động chương trình, dự án, hỗ trợ việc làm cho người lao động đã giúp đồng bào phát triển sản xuất, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

PV: Xin ông cho biết, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện? Các chương trình hành động, Nghị quyết đã được triển khai như thế nào để giúp đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) giảm nghèo, thoát nghèo bền vững?

Ông Bùi Minh Hải: Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, huyện Mường Nhé đã ban hành, tổ chức triển khai các Nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch bám sát các nghị quyết đại hội Đảng các cấp và thực tế tiềm năng của huyện, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

a1-1-(1).jpg
Mường Nhé nỗ lực phát triển chăn nuôi đại gia súc để xóa đói giảm nghèo. Trong ảnh: Người dân bản Nà Pá, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé chăm sóc đàn trâu

Trong đó, Nghị quyết số 05 - NQ/HU, ngày 19/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Nhé về phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hình thức bán chăn nuôi và nuôi nốt tập trung, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản phẩm có giá trị và hiệu quả kinh tế giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 14-NQ/HU về phát triển nguồn nhân lực huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết số 06-NQ/HU về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện Mường Nhé. Quyết định về vệc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư công sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Mường Nhé…

Quá trình triển khai thực hiện luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân các dân tộc tham gia tích cực. Qua đó, tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế-xã hội, thay đổi diện mạo thôn, bản trên địa bàn huyện, đặc biệt là với kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đã được quan tâm đầu tư, đáp ứng yêu cầu quá trình phát triển nông thôn của huyện.

Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựạ, bê tông đạt 81,81%. 100% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố; 100% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Trên 90% hộ nghèo đã được hỗ trợ làm nhà ở theo nguồn hỗ trợ của bộ, ngành trung ương và lồng ghép một số chương trình, ngồn vốn khác.

Về giáo dục, tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt 99,9%, học sinh trong độ tuổi tiểu học đạt 99,7%, học trung học cơ sở 98,1%, học trung học phổ thông đạt 60,8%. Lao động trong độ tuổi được qua đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu đạt 69,21%.

a3(1).jpg
Bí thư Huyện ủy Mường Nhé Bùi Minh Hải (người mặc áo trắng xám) đi cơ sở tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên

Về xây dựng nông thông mới, huyện Mường Nhé không còn xã dưới 5 tiêu chí, các tiêu chí ngày càng tăng lên theo từng năm. Bình quân số tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt 10,09 tiêu chí/xã; đã có 01 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020 (xã Sín Thầu). Huyện đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các xã rà soát đánh giá, lập hồ sơ đề nghị công nhận thôn, bản nông thôn mới; tính đến nay bình quân số tiêu chí nông thôn mới cấp thôn, bản trên địa bàn huyện đạt 5,8 tiêu chí/bản.

PV: Để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, bên cạnh việc triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng đời sống người dân, đem lại hiệu quả cho địa phương trong mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo, huyện Mường Nhé có định hướng và giải pháp như thế nào trong thời gian tới?

Ông Bùi Minh Hải: Trên cơ sở xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng đói nghèo của huyện, huyện Mường Nhé chú trọng công tác điều tra, nắm chắc thực trạng nghèo ở từng địa bàn xã, bản để xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm giảm nghèo hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu, kiến nghị để tỉnh đề nghị Chính phủ bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách về giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đồng thời, trên cơ sở đó, huyện cũng đã đưa ra một số giải pháp như: Tập trung triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững từ những mô hình kinh tế nông – lâm nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích người nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và xã hội.

Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục rà soát đánh giá một cách thiết thực, sát với nhu cầu cần hỗ trợ của hộ nghèo, cận nghèo. Từ đó, có giải pháp, lộ trình hộ hỗ trợ người dân đúng đối tượng, đúng nhu cầu, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để người dân có động lực, ý thức nỗ lực vươn giảm nghèo.

images3227096_khoai.jpg
Huyện Mường Nhé triển khai dự án hỗ trợ người dân trồng hơn 100 ha khoai tây, mang lại sản phẩm nông nghiệp sạch, hiệu quả kinh tế cao.

Bên cạnh đó, huyện cũng xác định phương án xuất khẩu lao động và liên kết lao động là một hướng thoát nghèo khá phù hợp với xu thế hiện nay và điều kiện thực tiễn của địa phương. Một mặt vừa nâng cao nhận thức, tay nghề năng lực làm việc của người dân, một mặt vừa tạo ra nguồn thu cho hộ gia đình. Chính vì vậy, công tác đào tạo nghề, tạo việc làm sau đào tạo cho lao động nông thôn được huyện Mường Nhé đặc biệt quan tâm.

Chúng tôi không chỉ triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ cho người dân. Huyện Mường Nhé còn tăng cường công tác giám sát thực hiện công tác giảm nghèo, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể với hoạt động của các cơ quan công quyền, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ các chương trình, dự án trên địa bàn huyện. Đồng thời, huyện Mường Nhé phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, các cá nhân tiêu biểu, trong công tác giảm nghèo ở cơ sở nhất là việc vận động người nghèo, hộ nghèo phấn đấu vươn lên, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, sử dụng có hiệu quả nguồn lợi từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Câu chuyện giảm nghèo ở Mường Nhé
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO