Cần Thơ đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phát triển kinh tế - xã hội

Thủy Nguyễn| 11/08/2022 11:06

(TN&MT) - Ngày 11/8, Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia do Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở TN&MT thành phố Cần Thơ về công tác tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám và tình hình thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thiện Nhân, Chi Cục Phó Chi Cục quản lý đất đai cho biết, đối với công tác xây dựng nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý, hàng năm, theo hướng dẫn của Cục Viễn thám quốc gia, Sở TN&MT thành phố Cần Thơ đều đã có văn bản gửi các Sở, ngành, địa phương tổng hợp nhu cầu thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám để phục vụ khai thác thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong các lĩnh vực chuyên môn như: Điều tra cơ bản, quan tắc, giám sát tài nguyên môi trường, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Đối với việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia, ngày 3/10/2019, UBND thành phố Cần thơ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục tiêu cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản và các nội dung Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 1/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2040 phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với các nội dung Chiến lược đã được Chính phủ phê duyệt, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu như: Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về viễn thám; Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về viễn thám, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý nhà nước về viễn thám; Tăng cường quản lý nhà nước về viễn thám trên địa bàn thành phố; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực; Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám.

Giai đoạn từ nay đến năm 2030, thành phố Cần Thơ sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về viễn thám. Tuyên truyền, phổ biến việc ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố; Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phần cứng, phần mềm về viễn thám phục vụ cập nhật, chia sẻ, khai thác dữ liệu viễn thám; Đào tạo nguồn nhân lực về viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cần quản lý nhà nước về hoạt động viễn thám, sử dụng tốt công nghệ viễn thám.

Cùng với đó ứng dụng công nghệ viễn thám trong các ngành, lĩnh vực; đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ viễn thám. Xây dựng, cập nhật thường xuyên dữ liệu ảnh viễn thám. Đẩy mạnh quản lý nhà nước về viễn thám trên địa bàn thành phố. Đồng thời phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện các đề án được Chính phủ phê duyệt.

Tầm nhìn đến năm 2040, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp nhận, cập nhật dữ liệu viễn thám, công nghệ xử lý ảnh viễn thám; cung cấp đầy đủ và sử dụng rộng rãi dữ liệu viễn thám đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám trên địa bàn thành phố phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

ung-dung-vien-tham-vao-doi-song.jpg
Cần Thơ đẩy mạnh ứng dụng viễn thám vào phát triển kinh tế - xã hội (ảnh minh họa)

Đặc biệt, để triển khai kế hoạch, UBND thành phố Cần Thơ cũng giao cho Sở TN&MT thành phố là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, hàng năm tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thành phố. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất dự án, đề án, nhiệm vụ ưu tiên đầu tư, trên cơ sở đó xây dựng các Chương trình cụ thể, xác định những đề án, dự án, nhiệm vụ trọng điểm trong từng giai đoạn trình UBND thành phố xem xét quyết định.

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Viễn thám Quốc gia Nguyễn Quốc Khánh đã thông báo một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước và ứng dụng viễn thám mà Cục đang triển khai, một số yêu cầu đặt ra trong công tác quản lý và ứng dụng viễn thám trong giám sát tài nguyên bảo vệ môi trường, ứng dụng viễn thám tại một số ngành, địa phương. Việc xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám để đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng thuộc phạm vi quản lý của địa phương; cung cấp bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách Nhà nước cho Bộ TN&MT.

Bên cạnh đó, Cục trưởng Nguyễn Quốc Khánh cũng đề cập tới công tác thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám trong phạm vi quản lý của địa phương, công tác tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 của địa phương.

Bày tỏ sự cảm ơn tới Đoàn công tác của Cục Viễn thám quốc gia đã giới thiệu, chia sẻ những kiến thức quan trọng và bổ ích về việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như đề cập tới nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực TN&MT, trong thời gian tới, bà Nguyễn Thiện Nhân cũng mong muốn lãnh đạo Cục Viễn thám quốc gia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ tổ chức Hội thảo tập huấn nhằm tăng cường công tác đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, ứng dụng viễn thám vào các nhiệm vụ chuyên môn cho các cơ quan tại địa phương; chia sẻ cơ sở dữ liệu viễn thám, tạo điều kiện ưu tiên triển khai thực hiện các Dự án, Đề án nhằm từng bước nâng cao kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, ứng dụng công nghệ, dữ liệu viễn thám vào hoạt động quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần Thơ đẩy mạnh ứng dụng viễn thám phát triển kinh tế - xã hội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO