--Quảng cáo---
  • cắm mốc giới

Bố trí kinh phí đo đạc, cắm mốc giới cấp Giấy chứng nhận các công ty nông, lâm trường
Đất đai - Hữu Công - Trường An - 10:11 04/08/2020
(TN&MT) - Theo Bộ TN&MT, thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 112/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng, Chính phủ đã ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO