--Quảng cáo---

Cải cách hành chính ngành TN&MT - Kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả

Ngành TN&MT -  Bình Minh - 09:53 10/12/2019

(TN&MT) - Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT tiếp tục triển khai nhiệm vụ của Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2019 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ được quy định tại Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT ngày 12/7/2019.

Tập trung rà soát, xây dựng các VBQPPL

Trong quý III/2019, Bộ TN&MT tiếp tục tổ chức xây dựng dự án Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai và của Luật Bảo vệ môi trường; xây dựng Kế hoạch soạn thảo dự án Luật cho phù hợp với thời điểm trình các cơ quan có thẩm quyền.

Về xây dựng, tham mưu các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: Trong 8 tháng năm 2019, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 4/4 VBQPPL (đạt 100%). Đối với các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, tính đến ngày 30/8/2019, các đơn vị đã trình Bộ xem xét, ban hành 14/18 văn bản (đạt 78%) thuộc Chương trình năm 2019, trong đó, Bộ trưởng đã ban hành 12 Thông tư, đang trình Lãnh đạo Bộ 2 Thông tư.

Bộ TN&MT tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Ngoài ra, Bộ cũng tích cực phối hợp rà soát, hoàn thiện các dự thảo VBQPPL trình từ năm 2018 và đã được Chính phủ ban hành 4 Nghị định; đang tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Nghị định: về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước; quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển,… Bộ trưởng đã ban hành 1 Thông tư ngoài Chương trình và ban hành trước tiến độ 1 Thông tư của lĩnh vực viễn thám.

Nghiêm túc thanh, kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật

Trong quý III/2019, Thanh tra Bộ và các đơn vị đã triển khai 10 cuộc thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ và các địa phương trên địa bàn cả nước.

Tính đến 12/8, Bộ đã tiếp 259 lượt công dân với 557 người, trong đó, có 36 lượt đoàn đông người (với 313 người); lãnh đạo Bộ tiếp 43 lượt với 61 người, trong đó, có 5 đoàn đông người (với 21 người). Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai.

Trong 9 tháng năm 2019, Bộ nhận được 2.532 lượt đơn, trong đó, có 1.175 đơn (chiếm 90,60%) thuộc lĩnh vực đất đai, 82 đơn (chiếm 6,32%) trong lĩnh vực môi trường; 40 đơn (chiếm 3,08%) thuộc lĩnh vực khoáng sản.

 Bộ tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả của 3 đường dây nóng. Trong quý III/2019, đường dây nóng do Thanh tra Bộ quản lý đã tiếp nhận 85 thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước về TN&MT. Đường dây nóng của Tổng cục Quản lý đất đai, đã tiếp nhận và giải quyết 142 thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm đất đai. Đường dây nóng của Tổng cục Môi trường đã tiếp nhận 389 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường.

 Đối với đơn trong lĩnh vực đất đai, qua xử lý có 855 đơn (chiếm 65,92%) là khiếu nại hành chính, tập trung nhiều là thu hồi đất, cấp/thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngoài ra là tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ, tố cáo hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Các việc đủ điều kiện xử lý, thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ TN&MT chỉ có 33 vụ (gồm 7 vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và 26 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết lần hai); 39 vụ việc đã được địa phương giải quyết hết thẩm quyền (quyết định giải quyết lần hai) nhưng công dân tiếp tục khiếu nại; còn lại 974 vụ việc (chiếm 94,45%) đang thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO