Các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa

Mai Đan| 14/04/2020 11:42

(TN&MT) - Các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức bồi dưỡng tạm thời bằng hình thức từ xa, báo cáo Bộ trước khi tổ chức thực hiện.

Các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa

Đó là một trong những nội dung của công văn số 2048/BTNMT-TCCB ngày 14/4 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa.

Công văn gửi đến Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và các trường trực thuộc Bộ.

Theo công văn này, sau khi xem xét đề nghị của các trường trực thuộc Bộ về việc cho phép tạm thời tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa, theo phương pháp trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương tạm thời tổ chức các lớp bồi dưỡng công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường bằng hình thức từ xa, theo phương pháp trực tuyến trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức bồi dưỡng tạm thời bằng hình thức từ xa, báo cáo Bộ trước khi tổ chức thực hiện.

Giao các trường tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, phương án chính thức về việc tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa, trình Bộ xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thẩm định kế hoạch, phương án tổ chức đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức từ xa của các trường và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức bằng hình thức từ xa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO