Trong nước

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai

Khương Trung 09/04/2024 16:23

(TN&MT) - Sáng 9/4, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai họp thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp có sự tham dự của Thứ trưởng Trần Quý Kiên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên trong Ban chỉ đạo và các đơn vị liên quan.

small_20240409-bo-truong-hop-bcd-csdl-dat-dai-1.jpg
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai.

Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất

Tại cuộc họp, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu Tài nguyên Môi trường đã Báo cáo với Ban Chỉ đạo về việc thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về đất đai (MPLIS), trong đó về hạ tầng số, kết nối, an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất trên cơ sở kế thừa tối đa các nền tảng dùng chung; hạ tầng dữ liệu của Bộ TN&MT đã được đầu tư ở các chương trình, dự án khác đang thực hiện, bảo đảm không trùng lặp, lãng phí.

small_20240409-bo-truong-hop-bcd-csdl-dat-dai-4.jpg
Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu Tài nguyên Môi trường Lê Phú Hà báo cáo tại cuộc họp.

Trong đó, thiết lập hệ thống thông tin đất đai quốc gia với các phân hệ phần mềm lõi, quan trọng đảm bảo công tác quản lý, xử lý, khai thác, kết nối chia sẻ dữ liệu đất đai ở địa phương, ở trung ương; là hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia. Hạ tầng số hiện đại đồng bộ, chia sẻ sử dụng chung; Hệ thống an toàn thông tin cấp độ 4; hệ thống đặt tại 2 Trung tâm dữ liệu của Bộ TN&MT tại TP. Hà Nội và TP. Cần Thơ bảm đảm phân tải, dự phòng bảo đảm vận hành liên tục 24/7.

Hệ thống quản lý dữ liệu gồm gần 100 triệu thửa đất, đáp ứng số lượng người dùng trong hệ thống; số lượng người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin dự kiến rất lớn hàng triệu lượt. Phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử, hướng tới hỗ trợ các giao dịch điện tử về đất đai. Kết nối và chia sẻ thông tin dữ liệu đất đai cho các cơ sở dữ liệu quốc gia, cung cấp thông tin phục vụ người dân doanh nghiệp.

Hệ thống thông tin đất đai quốc gia sẽ do Bộ TTN&MT quản trị, quản lý, vận hành; Có thể chia sẻ cho các địa phương sử dụng để quản lý vận hành CSDL đất đai của địa phương. Vận hành, kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; Hướng dẫn, đào tạo kỹ năng về quản trị, vận hành hệ thống thông tin đất đai quốc gia cho người dùng theo phân cấp quản lý.

Cung cấp thông tin, đưa nguồn lực đất đai phục vụ phát triển KT-XH, thông qua kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin như: dân cư, xây dựng, thuế, sàn giao dịch bất động sản, cơ sở dữ liệu công chứng... phục vụ công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Các địa phương chưa chủ động trong công tác xây dựng CSDL đất đai

small_20240409-bo-truong-hop-bcd-csdl-dat-dai-5.jpg
Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai Mai Văn Phấn báo cáo tại cuộc họp.

Báo cáo về kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai thông tin, hiện nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện với dữ liệu đầu vào là dữ liệu địa chính (gồm bản đồ địa chính, hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận), dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Đối với cơ sở dữ liệu đất đai do Trung ương xây dựng, hiện nay đã xây dựng xong 4 dữ liệu thành phần, đó là: Dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất cấp vùng và cả nước; dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; dữ liệu về khung giá đất; dữ liệu về điều tra cơ bản về đất đai cấp vùng và cả nước.

Đối với cơ sở dữ liệu đất đai do địa phương xây dựng: Trên cả nước, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang xây dựng, hoàn thiện CSDL đất đai, trong đó 455/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành CSDL địa chính với hơn 46 triệu thửa đất đưa vào vận hành phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp…

Tuy nhiên, tính đến nay, việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên cả nước đã đạt những kết quả nhất định, tuy nhiên tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ. Trong đó, nguyên nhân chính của việc chậm tiến độ là do các địa phương chưa chủ động và quyết liệt trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; việc quan tâm chỉ đạo, đầu tư nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương còn hạn chế, chưa tương xứng so với yêu cầu, nhiệm vụ được giao; nhiều nơi chưa ý thức được vai trò tích cực và hữu hiệu của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai đối với công tác quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hồ sơ, tài liệu đất đai được hình thành qua nhiều giai đoạn khác nhau, thông tin dữ liệu không thống nhất; dữ liệu rất lớn, phức tạp, bao gồm cả dữ liệu đồ họa và dữ liệu thuộc tính với rất nhiều trường thông tin, có nhiều thông tin biến động gây khó khăn cho công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn, kỹ thuật cán bộ xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở Trung ương và địa phương hiện nay còn hạn chế; Trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, mức độ về an toàn, bảo mật thông tin của các địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu, gây khó khăn cho việc vận hành, kết nối, chia sẻ với các hệ thống thông tin khác…

small_20240409-bo-truong-hop-bcd-csdl-dat-dai-2.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên phát biểu làm rõ một số nội dung trong việc triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai.

CSDL quốc gia về đất đai sẽ đổi mới phương thức hoạt động quản lý trong lĩnh vực đất đai

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đặc biệt Luật Đất đai 2024 vừa được Quốc hội thông qua đã quy định rõ mô hình hệ thống thông tin quốc gia về đất đai là tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông trên phạm vi cả nước. Do đó, với việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ tạo sự hiệu quả về sử dụng nguồn lực đất đai trong công tác quản lý, điều hành, tổng hợp cũng như khai thác hợp lý, bền vững cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ cần bám sát Luật Đất đai 2024 để xây dựng các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn để có sự phối hợp trong việc xây dựng xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai từ trung ương tới các địa phương.

small_20240409-bo-truong-hop-bcd-csdl-dat-dai-.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai.

Bên cạnh đó, các cơ quan trung ương và địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ để cùng phân tích, đánh giá hiện trạng, nhu cầu hiện nay từ đó có được số liệu đầy đủ để cập nhật, số hoá, đồng bộ hoá các cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính… phục vụ kết nối, chia sẻ, cung cấp thông tin về đất đai phục vụ nhu cầu khai thác, giá trị gia tăng, phát huy giá trị của thông tin đất đai, phát triển kinh tế xã hội. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có văn bản đôn đốc các địa phương cùng tham gia thực hiện.

Để đảm bảo đến năm 2025 đưa Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai vào vận hành, khai thác, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị phải triển khai đồng thời giữa việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và phần mềm ứng dụng của Hệ thống thông tin quốc gia về đất đai với việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở cả trung ương và địa phương trong đó đề cao tính an toàn, bảo mật. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phải vận hành theo cơ chế đồng bộ dự phòng đảm bảo an toàn dữ liệu ở mức cao nhất; phần mềm ứng dụng phải vừa đảm bảo được kết nối, chia sẻ lưu trữ cơ sở dữ liệu vừa kế thừa được những cơ sở dữ liệu đã được xây dựng trước đây…

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ công việc, và kỳ vọng trong quý 4/2024 sẽ vận hành thử nghiệm. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh tin tưởng rằng, với việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai sẽ đổi mới phương thức hoạt động quản lý nhà nước, nghiệp vụ về đất đai theo hướng hiện đại, làm việc trên môi trường số, dữ liệu số, tài sản số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Bộ, ngành tài nguyên và môi trường, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số trong lĩnh vực đất đai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng, hoàn thiện CSDL quốc gia về đất đai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO