Bộ TN&MT xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Tống Minh| 25/06/2021 05:42

(TN&MT) - Chiều ngày 24/6, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến với đại diện các đơn vị về việc xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2020. Đây là nhiệm vụ Bộ TN&MT được Thủ tướng Chính phủ giao vào cuối năm 2020, nhằm đưa Luật BVMT được thực thi trong đời sống, vào đầu năm 2022.

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) 2020 sẽ có hiệu lực vào năm 2022

Cụ thể, ngày 22/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2197/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 (Quyết định số 2197/QĐ-TTg), trong đó giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng đã ký Quyết định số 151/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn thảo Thông tư này. Bộ trưởng phân công Tổng cục Môi trường là đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư; Vụ Pháp chế soạn thảo nội dung quy định chi tiết phục hồi môi trường sau sự cố môi trường (khoản 7 Điều 126 Luật BVMT); Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường soạn thảo nội dung hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến về môi trường (điểm b khoản 2 Điều 116 Luật BVMT).

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hưng Thịnh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, với trách nhiệm là đơn vị chủ trì soạn thảo Thông tư, Tổng cục Môi trường đã rà soát các điều khoản giao Thông tư quy định. Kết quả cho thấy, Luật Bảo vệ môi trường có 35 điều khoản giao Bộ TN&MT quy định/hướng dẫn với 48 nội dung.

Theo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: Có 10 điều khoản về hướng dẫn kỹ thuật và 2 biểu tượng (tái chế và nhãn sinh thái) giao Bộ TNMT quy định; 13 điều khoản giao Bộ TN&MT quy định (các nội dung này do Vụ Pháp chế, Viện Chiến lược, Chính sách TN&MT chủ trì soạn thảo); 11 điều khoản viện dẫn quy định của Bộ TN&MT. Các quy định này sẽ được quy định tại Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT theo trách nhiệm được giao trong Luật.

Căn cứ vào các điều khoản Luật BVMT và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT, Tổng cục Môi trường đề xuất xây dựng 3 nhóm nội dung: Nhóm 1 là Thông tư quy định chi tiết các điều khoản được giao trong Luật BVMT và dự thảo Nghị định. Nhóm 2 là Thông tư quy định Quy chuẩn Việt Nam/yêu cầu kỹ thuật (được ban hành theo lộ trình, phù hợp yêu cầu bảo vệ môi trường cùa từng giai đoạn). Nhóm 3 là Văn bản hành chính hướng dẫn kỹ thuật cho từng hoạt động, loại hình cụ thể.

“Trong đó, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT sẽ quy định chi tiết một số nội dung của Luật BVMT về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí; chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; bảo vệ môi trường nông thôn, quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường trong hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và hoạt động dầu khí; quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và nguồn lực về bảo vệ môi trường”, ông Nguyễn Hưng Thịnh thông tin.

Nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Thông tư này khi góp phần là cầu nối đưa Luật BVMT được triển khai ngay từ đầu năm 2022, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chỉ đạo, các đơn vị rà soát kỹ lưỡng các yêu cầu đặt ra trong Luật BVMT và dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT 2020, từ đó, đưa ra các quy định pháp lý cụ thể trong Thông tư một cách thiết thực, rõ ràng, dễ thực hiện và sát thực tiễn. Dự kiến, ngày 15/7, dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ TN&MT để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân. Sau khi được thẩm định, tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, dự thảo Thông tư sẽ được trình Bộ trưởng xem xét, ban hành./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT xây dựng Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO