Bộ TN&MT – Cơ quan phát ngôn của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

Phúc Khang| 24/08/2020 15:47

(TN&MT) - Nội dung này được ghi nhận tại Quyết định 01/QĐ-UBCĐQG về Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam ban hành.

Ảnh minh họa

Theo Quy chế trên, Thường trực Ủy ban gồm có Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban, các Ủy viên là đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ. Thường trực Ủy ban định kỳ mỗi năm họp ít nhất 02 lần và đột xuất khi cần thiết theo triệu tập của Chủ tịch Ủy ban.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường - Cơ quan thường trực Ủy ban có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; đầu mối tổng hợp, phối hợp để hướng dẫn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Chiến lược; đầu mối tổng hợp, phối hợp công việc giữa các thành viên Ủy ban và các bộ, ngành, địa phương liên quan; Giúp Ủy ban tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược; theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện và đánh giá kết quả các nhiệm vụ, dự án đã được phê duyệt; xây dựng báo cáo kết quả công tác định kỳ, hằng năm hoặc đột xuất của Ủy ban.

Bên cạnh đó là thực hiện nhiệm vụ phát ngôn của Ủy ban theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật; Tham mưu trình Ủy ban đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện Chiến lược; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan đề xuất, trình Chủ tịch Ủy ban phê duyệt các chương trình, dự án, đề án, các nhiệm vụ thực hiện Chiến lược mang tính liên vùng, liên ngành, liên tỉnh…

Cơ quan thường trực Ủy ban có Văn phòng giúp việc đặt tại Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-TTg về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch Ủy ban. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà là Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban. Ngoài ra, Ủy ban có các Phó Chủ tịch gồm Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT – Cơ quan phát ngôn của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO