--Quảng cáo---

Bộ TN&MT ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Ngành TN&MT - Tuyết Chinh - 16:47 10/02/2020

(TN&MT) - Quy tắc quy định các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT.

Bộ TN&MT vừa ban hành Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 6/2/2020 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ TN&MT nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, liêm chính, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và xã hội; xây dựng nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Đồng thời, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng, chống tham nhũng.

“Quy tắc là cơ sở để giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, thực thi nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội đối với công chức, viên chức”, nội dung Quyết định nêu.

 

Quyết định nêu rõ những chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ TN&MT trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; ứng xử trong quan hệ xã hội. Trong đó, quy định cụ thể về đạo đức, lối sống, tinh thần và thái độ làm việc; trang phục, tác phong làm việc; chuẩn mực ứng xử và giao tiếp trong giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công dân; giao tiếp và ứng xử giữa cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp; ứng xử ở nơi công cộng, nơi cư trú, trong gia đình.

Về tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh chỉ đạo, tổ chức, vận động, kiểm tra, giám sát đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt Quy tắc này.

Vụ Tổ chức cán bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy tắc. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Báo Tài nguyên & Môi trường, Tạp chí Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên & Môi trường có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Quy tắc này.

Người đứng đầu các tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm niêm yết công khai Quy tắc này tại trụ sở làm việc của đơn vị; tổ chức phổ biến, quán triệt đến từng công chức, viên chức; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; đưa tiêu chí thực hiện Quy tắc vào đánh giá công chức, viên chức và thi đua khen thưởng; khen thưởng, tuyên dương những cá nhân, tập thể thực hiện tốt và phê bình, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm đối với công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ.

Công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ TN&MT chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm quy tắc này; vận động, giám sát và nhắc nhở công chức, viên chức khác thực hiện; phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền về những vi phạm quy tắc này của công chức, viên chức khác.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO