--Quảng cáo---
  • ban hành quy tắc ứng xử

Bộ TN&MT ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Ngành TN&MT - Tuyết Chinh - 16:47 10/02/2020
(TN&MT) - Quy tắc quy định các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO