Bình Dương: Tiếp tục triển khai thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại nguồn

Tường Tú| 03/11/2019 18:16

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương ban hành Văn bản về việc tiếp tục triển khai Kế hoạch triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Hướng dẫn doanh nghiệp việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn

Theo đó, xét đề nghị của Sở TN&MT Bình Dương tại Báo cáo số 4966 về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có ý kiến: thống nhất tiếp tục thực hiện thí điểm việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2020 với phạm vi, quy mô như Kế hoạch số 458 ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Dương, UBND TP Thủ Dầu Một, UBND các thị xã: Dĩ An, Thuận An và Bến Cát xây dựng chương trình, kế hoạch và bố trí kinh phí để tiếp tục thực hiện thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại nguồn và trong quá trình thực hiện, tùy tình hình thực tế các địa phương có thể kiến nghị mở rộng phạm vi, quy mô thực hiện; trong đó, cần lưu ý tập trung xác định mô hình phù hợp cho địa phương; định kỳ 6 tháng tổ chức sơ kết, báo cáo về Sở TN&MT, UBND tỉnh Bình Dương và tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch thí điểm vào tháng 11/2020.

UBND tỉnh Bình Dương giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các hội, đoàn thể và các cá nhân không hưởng lương từ ngân sách tham gia tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; trước mắt, xem xét hỗ trợ kinh phí xăng xe, bồi dưỡng cho đội ngũ thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom rác nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện của Kế hoạch.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương phối hợp với UBND cấp huyện tham gia Kế hoạch và Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương nghiên cứu, xây dựng chính sách miễn hoặc giảm đơn giá phí vệ sinh cho các hộ dân tích cực và thực hiện tốt việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn; đồng thời, vẫn đảm bảo chi trả chi phí này cho các đơn vị thu gom rác dân lập tham gia quá trình thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại nguồn để từ đó khuyến khích sự tham gia tích cực trong nhân dân. 

Hướng dẫn người dân thị xã Dĩ An cách phân loại rác tại nguồn

UBND TP Thủ Dầu Một, UBND các thị xã: Dĩ An, Thuận An và Bến Cát trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện phân rác tại nguồn; kiện toàn đội ngũ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt tại các phường, xã, đảm bảo đủ nhân lực và trang thiết bị phục vụ việc thu gom, vận chuyển rác sau phân loại.

Đồng thời, UBND TP Thủ Dầu Một, UBND các thị xã: Dĩ An, Thuận An và Bến Cát thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển của các tổ chức, cá nhân tham gia thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt đã phân loại; trường hợp các tổ chức, cá nhân được giao thu gom, vận chuyển không tuân thủ yêu cầu thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt sau phân loại thì kiên quyết xử lý, nếu không hợp tác thì cương quyết cắt hợp đồng và tổ chức lựa chọn đơn vị thu gom vận chuyển khác.

Ngoài ra, UBND TP Thủ Dầu Một, UBND các thị xã: Dĩ An, Thuận An và Bến Cát phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương tổ chức thực hiện thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại các trường học trên địa bàn. Bên cạnh đó, kịp thời khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức không thực hiện đúng quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn.

UBND tỉnh Bình Dương cũng đề nghị Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương đầu tư thêm phương tiện, nhân lực và cải tạo các trạm trung chuyển, khu tiếp nhận chất thải nhằm thực hiện tốt việc thu gom, xử lý/tái chế chất thải sau phân loại; thực hiện nghiêm túc việc phân loại 2 loại chất thải và xử lý đúng quy định tại nhà máy. Đồng thời, phối hợp với Sở TN&MT Bình Dương và UBND cấp huyện tham gia Kế hoạch, xây dựng chính sách miễn hoặc giảm đơn giá phí cho các hộ dân tích cực và thực hiện tốt việc phân loại rác sinh hoạt tại nguồn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Tiếp tục triển khai thí điểm phân loại rác sinh hoạt tại nguồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO