--Quảng cáo---

Bình Dương: Thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”

Thời sự - Tường Tú - 14:15 08/10/2019

(TN&MT) - Thực hiện Nghị quyết số 50 ngày 15/7/2019 của Chính phủ Phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6/2019 và Công văn số 5539  ngày 10/10/2018 của Bộ TN&MT về việc phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

Phan loai rac
Hướng dẫn người dân thị xã Dĩ An (Bình Dương) phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa

Theo đó, Bình Dương tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Bình Dương sẽ tổ chức lồng ghép nội dung phòng, chống rác thải nhựa trong các nội dung, chương trình phổ biến về quy định pháp luật; lồng ghép nội dung “Chống rác thải nhựa” trong các chương trình, kế hoạch, hoạt động tổ chức hàng năm của tỉnh Bình Dương.

Đồng thời, tổ chức phát động Phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp; lồng ghép nội dung giáo dục về tác hại của chất thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường, hướng dẫn phân loại rác thải đầu nguồn, hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần vào chương trình giảng dạy ở các cấp học.

Ngoài ra, Bình Dương hạn chế và từng bước thay thế sử dụng nước uống đóng chai sử dụng một lần trong công sở và khi tổ chức hội nghị, hội thảo; chuyển đổi sang sử dụng các bình nước thể tích lớn, hoặc tự đun nấu; không dùng ly nhựa, ống hút nhựa... sử dụng một lần trong tất cả hoạt động hằng ngày của các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp.

Mặt khác, Bình Dương còn vận động các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại... có các hình thức khuyến khích người tiêu dùng mang túi khi mua sắm, hạn chế hoặc không phát miễn phí túi ni lông cho người tiêu dùng; tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Chống rác thải nhựa” hoặc có sáng kiến, mô hình hay về giảm thiểu rác thải nhựa.

Bình Dương cũng sẽ đẩy mạnh chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn tại nguồn; khuyến khích khu liên hợp xử lý chất thải đầu tư công nghệ, thiết bị để nâng tỷ lệ tái chế túi ny lon từ chất thải rắn sinh hoạt, hạn chế chôn lấp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về việc bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp hoạt động thu gom, xử lý chất thải, tái chế phế liệu.

Cũng theo Kế hoạch này, Sở TN&MT là cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh Bình Dương trong việc phát động, triển khai tổ chức phong trào và sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” ở các địa phương, đơn vị; định kỳ trước ngày 20/10 hàng năm tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Đồng thời, Sở TN&MT chủ trì biên soạn các tài liệu tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa”, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phong trào “Chống rác thải nhựa” vào chương trình tập huấn, phổ biến về quy định pháp luật về phân loại rác tại nguồn trong các chương trình, kế hoạch hàng năm; tham mưu UBND tỉnh Bình Dương tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt phong trào "Chống rác thải nhựa" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh Bình Dương phát động phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong cơ quan hành chính, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai phong trào giảm thiểu chất thải nhựa tại cơ quan, đơn vị. Còn các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị, tổ chức có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.


(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO