Bình Dương: Công khai các dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất

13/02/2019 17:58

(TN&MT) - UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Văn bản số 274/UBND-KTN về việc công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh (đợt 1).

DS1A

Theo đó, qua xem xét kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 6279/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/12/2018 về việc công khai kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đợt 1); Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông công khai kết quả kiểm tra hiện trạng nêu trên theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 6279/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/12/2018 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin có liên quan cho Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

DS2

Theo Văn bản số 6279 ngày 26/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả các dự án phát triển nhà ở cho UBND tỉnh Bình Dương, các dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với toàn bộ dự án cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân là 27 dự án và đối với một phần dự án cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân là 34 dự án.

Để biết biết thêm thông tin chi tiết về kết quả kiểm tra hiện trạng các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đợt 1), có thể truy cập:  https://www.binhduong.gov.vn/chinh-quyen-tin-chi-dao-dieu-hanh/2019/01/522-cong-khai-ket-qua-kiem-tra-hien-trang-su-dung-dat-nha-o-va-cong-trinh-da-xay-dung-va-dieu-kien-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-ban-nha-o-cua-chu-dau-tu-du-an-tren-dia-ban-tinh-dot-1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Công khai các dự án đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO