Bến Tre: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức tác hại của rác thải nhựa

Bạch Thanh| 29/03/2021 13:08

(TN&MT) - UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Kế hoạch có mục tiêu chung là: Tăng cường phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bến Tre cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn xã hội trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường (BVMT) và hướng đến xây dựng Bến Tre trở thành địa phương “đáng sống”.

Đối với mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, có 100% cán bộ, phóng viên, biên tập viên tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre; Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tại các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh Bến Tre được tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng, chống rác thải nhựa. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, cơ sở y tế, bệnh viện, trường học; học sinh, sinh viên các cấp học trên địa bàn tỉnh được cung cấp kiến thức, thông tin thiết yếu về phòng, chống rác thải nhựa.

Mô hình “cá ăn rác thải nhựa” được đặt tại bờ biển Ba Tri (Bến Tre)

Đồng thời, có ít nhất 90% hộ gia đình ở khu vực thành thị, 80% hộ gia đình ở khu vực nông thôn tiếp cận được các thông tin, kiến thức về phòng, chống rác thải nhựa. Ít nhất 90% người lao động làm việc tại các doanh nghiệp; các tiểu thương tại chợ khu vực thành thị, khu dân cư; 75% tiểu thương tại chợ khu vực nông thôn được tập huấn kiến thức về phòng, chống rác thải nhựa...

Về nội dung thực hiện, tỉnh Bến Tre sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến BVMT; phòng, chống rác thải nhựa. Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về tác hại của các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, túi ni lông khó phân hủy sử dụng một lần đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa; cách thức, ý nghĩa của việc thu gom, phân loại chất thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

Cùng với đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, các sáng kiến có giá trị, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở các khu vực ven biển, trên biển. Thông tin cụ thể, chính xác về những trường hợp vi phạm pháp luật về BVMT, nhất là các trường hợp vứt, đổ chất thải, rác thải nhựa không đúng quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý chất thải, rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp, các địa phương có biển. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và hành vi xả rác thải, rác thải nhựa ra môi trường đối với cộng đồng dân cư ven biển, những người bán hàng rong, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp.

Để tổ chức thực hiện, UBND tỉnh Bến Tre giao Sở TN&MT Bến Tre là cơ quan chuyên môn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các Sở, ban, ngành; các cơ sở sản xuất, kinh doanh; cộng đồng dân cư ven biển thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa một lần”, BVMT, bảo vệ hệ sinh thái biển, hải đảo.

Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động các siêu thị, trung tâm thương mại, các chợ và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hạn chế và tiến đến chấm dứt sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy dùng một lần. Vận động các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh du lịch lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển chuyển sang sử dụng túi ni lông dễ phân hủy hoặc các chất liệu thay thế khác thân thiện với môi trường.

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của ngư dân với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương. Xây dựng mô hình, tổ chức thu gom các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa trong hoạt động sản xuất thủy sản. Phát động Chương trình Vì môi trường biển Bến Tre sạch, đẹp và định kỳ ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại các khu dân cư, khu du lịch, khu nuôi trồng thủy sản ven biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bến Tre: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức tác hại của rác thải nhựa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO